Visar träff 1-20 av 150

1. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 173

Utfärdat: 11030000
Innehåll: Florenslängden med uppräkning av svenska biskopssäten.
5,1428547

2. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 40772

Utfärdat: 11520000
Innehåll: Abboten Bernhard av Clairvaux skriver till Eskil, ärkebiskop i Lund. Han har mottagit ärkebiskopens skrivelser och känner dennes bekymmer som sina egna. Med glädje har han sett Eskils sändebud Vilhelm...
1

3. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 251

Utfärdat: 11820000
Innehåll: (Abboten) broder Vilhelm, präst i Sankt Tomas’ kyrka, till priorn Laurentius, Enricus och övriga bröder i Kungahälla; han påminner om ett tidigare brev, vari han förhört sig om deras förhållanden, och...
1
Digitaliserat material finns

4. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 244

Utfärdat: 11800000
Innehåll: (Abboten) broder Vilhelm, präst i S:t Tomas’ kyrka, till premonstratensabboten Hugo rörande Vilhelms medabbot Johannes i den Heliga Trefaldighets kloster i Lund. Han vädjar till förmån för Johannes ti...
1
Digitaliserat material finns

5. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 274

Utfärdat: 11970000
Innehåll: (Abboten) broder W(ilhelm), präst i Sankt Tomas’ kyrka, till biskop I(ärpulf) i Skara med betygande av sin glädje över att ha vunnit biskopens kärlek och vänskap, vilket han har förstått sig ha gjort ...
1
Digitaliserat material finns

6. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 231

Utfärdat: 11780000
Innehåll: Abboten Peter i Saint-Remy skriver för andra gången till ärkebiskopen i Lund (Absalon) på enträgen uppmaning av biskop Folke och brevvisaren, prisar ärkebiskopens rykte och manar honom att vårda sig o...
1
Digitaliserat material finns

7. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 232

Utfärdat: 11780000
Innehåll: Abboten Peter i Saint-Remy skriver till ärkebiskopen i Lund (Absalon) och tackar honom för hans välgärningar mot biskop Folke och för det han gjort för sin företrädares barnbarn och vänner.
1
Digitaliserat material finns

8. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 230

Utfärdat: 11780000
Innehåll: Abboten Peter i S:t Remy skriver till den f.d. ärkebiskopen i Lund Eskil, som nu är ”en fattig i Clairvaux”, att han gläds över att denne nått en hamn och att han längtar efter att få träffa honom per...
1
Digitaliserat material finns

9. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 228

Utfärdat: 11770000
Innehåll: Abboten Peter i S:t Remy sänder ett brev till ärkebiskopen (Eskil) i Lund, i vilket han framhåller dennes många förtjänster och goda gärningar under ständiga hänvisningar till bibliska figurer och hel...
1
Digitaliserat material finns

10. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 261

Utfärdat: 11860000
Innehåll: Abboten Wilhelm i Citeaux till ärkebiskop Absalon i Lund med uppgift om att han hos sig har originalet till den påvebulla (av 11821221 = DS 93), med förbud mot att ta ut tionde från jord, som cisterci...
1
Digitaliserat material finns

11. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 195

Utfärdat: 11620000
Innehåll: Abbot Peter i S:t Remy anbefaller hos påven Alexander III ärkebiskop Fulcos böner om hjälp i spridandet av den katolska tron och uttrycker förhoppning om att de privilegier som F. ber om skall komma a...
1
Digitaliserat material finns

12. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 196

Utfärdat: 11620000
Innehåll: Abbot Peter i S:t Remy anbefaller åt ärkebiskop Eskil biskop Fulco, som invigts till munk av abboten och till biskop av ärkebiskopen och nu återkommer till den senare som missionär.
1
Digitaliserat material finns

13. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 193

Utfärdat: 11620000
Innehåll: Abbot Peter i S:t Remy med rekommendationsbrev till ärkebiskop Eskil i Lund för brevvisaren, kaniken T. vid S:t Timotheus.
1
Digitaliserat material finns

14. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 198

Utfärdat: 11620000
Innehåll: Abbot Peter i S:t Remy skriver till ärkebiskop Eskil i Lund att magister Crispinus nu återkommit, efter att genom ärkebiskopens välvilja ha återhämtat sig en smula, och att han berättat den hemska his...
1
Digitaliserat material finns

15. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 197

Utfärdat: 11620000
Innehåll: Abbot Peter i S:t Remy skriver till ärkebiskop Eskil i Lund rörande de faror den senare utstått till lands och sjöss. Han anbefaller även hos ärkebiskopen en viss Crispinus, om denne fortfarande är i ...
1
Digitaliserat material finns

16. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 194

Utfärdat: 11620000
Innehåll: Abbot Peter i S:t Remy till påven Alexander III med förord för brevvisaren, som tidigare varit abbotens lärjunge och munk i Celles och som nu blivit biskop och därvid ämnade sig på missionsresa till ”...
1
Digitaliserat material finns

17. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 201

Utfärdat: 11640000
Innehåll: Abbot Peter i S:t Remy till svearnas kung, hertigar, furstar, deras ärkebiskop och alla suffraganer med uppgift om att biskop Fulco fortfarande är kvar hos abboten, därtill tvingad av yttre omständigh...
1
Digitaliserat material finns

18. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 184

Utfärdat: 11500000
Innehåll: Abbot Petrus av Celles svarar ärkebiskop Eskil i Lund på dennes begäran att carthusianerbrodern Roger skulle skickas till honom för att i hans trakter söka reda på och iordningställa en plats för sin ...
1
Digitaliserat material finns

19. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 241

Utfärdat: 11780000
Innehåll: Absalon, ärkebiskop i Lund och Sveriges primas, kungör för alla kristna att han på anhållan av abboten Walbertus i Esrom tar Esroms kyrka med alla dess ägor och dess förutbestämda gränser i sitt besky...
1
Digitaliserat material finns

20. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 240

Utfärdat: 11780000
Innehåll: Absalon, ärkebiskop i Lund och Sveriges primas, till invånarna i Njudung, Värend och Finnveden med förbud mot att förgripa sig på egendom eller personer i Nydala kyrka. I annat fall kan man ytterst dr...
1
Digitaliserat material finns