Visar träff 1-20 av 21039

1. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 15317

Utfärdat: 14000000, Linköping
Innehåll: Biskopen och kapitlet i Linköping förbjuder kyrkans landbor att till (fogden i Östergötland) Esbjörn Djäken utgöra häradssnäckopengar.
6,722431

2. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 15442

Utfärdat: 14000718, Axvall
Innehåll: Birger Larsson ger på sitt bröllop på Axvall (s slott) sin hustru Katarina Bengtsdotter i morgongåva sina gods Västra Sund, båda Östrasundh med mera i Arvika socken samt gods i ”Elgha” och Ny socknar.
6,6460724

3. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 44553

Utfärdat: 14000127, Westminster
Innehåll: Kung Henrik IV av England ålägger John Gournays, sheriff i Norfolk, och se andra namngivna män att undersöka klagomål rörande koggen ”Marie” från Kampen, lastad med sill från Skåne, som strandat vid B...
6,3453465

4. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 15295

Utfärdat: 14000000
Innehåll: Adress till ärkedjäknen N. (”Reuerendo ac circumspecto viro d. N. Archidiaco
6,0387945

5. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 39347

Utfärdat: 14000000
Innehåll: ”...ett gammalt breff lijdend(e)s atth / een borgere j Enköping, Clawss Nochenss benemd, hade gifft sine frencke Elijnn Ödgerdzdott(er) sinn / dell i Sijkanäs allom till åthom och bodom, och menthe th...
6,0387945

6. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 15299

Utfärdat: 14000000
Innehåll: Gjurd Fot ger fasta på jordskifte, varigenom kyrkoherde Holmsten och kyrkan i Torpa av Jon Bosson fått en gård i ”Hydhingxmala” mot kyrkans ägolott i ”Nidhra Löfassa”.
6,0387945

7. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 39298

Utfärdat: 14000000
Innehåll: Brynolf Månsson vittnar att herr Abraham (Brodersson) trängde Peter Brynolfsson till att låta herr Abraham få kvitto på 100 mark, som han lovat honom för Byestad (i Östra härad); annars skulle Peter B...
5,872901

8. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 15300

Utfärdat: 14000000
Innehåll: Förteckning över Voxtorps kyrkas (i S. Möre härad) gods: ”Aghe Hwyth” (Åke Vit?) hade ”gäldat” jord i Igellösa (Voxtorps socken) till kyrkan; i ”Broby litla” (Voxtorps socken) hade kyrkan ”dimidiam ma...
5,872901
Digitaliserat material finns

9. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 39342

Utfärdat: 14370000
Innehåll: ”Thesso som här äpter nempdes wara j radh j dadh som husbonda myrdhe” Bönder i Redvägs och Ås härder i Västergötland uppräknade.
5,872901

10. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 39288

Utfärdat: 14000000
Innehåll: Edsformulär för ärkebiskopen i Uppsala.
5,7798605

11. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 39476

Utfärdat: 14900000
Innehåll: Okänd brevskrivare meddelar att Hingemar Helgesson i ”Skael” lovat 4 marker i testamente och att han skall avstängas från nattvarden tills han gjort rätt till Konungsunds kyrka.
5,77533

12. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 17578

Utfärdat: 14110000, Stäkeholm
Innehåll: Herman Badno, borgare i Rostock, lovar herr Bengt Nilsson och dennes arvingar urfejd med anledning av det gods denne tagit ifrån honom, vilket blivit honom med rätta på tinget i Västervik fråndömt ett...
5,7574854

13. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 39295

Utfärdat: 14000000
Innehåll: Koncept till brev om betalning av 1 mark.
5,7399864

14. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 15536

Utfärdat: 14010000
Innehåll: Peter Brynolfsson och hans hustru Kristina (Petersdotter) intygar att de sålt all sin rättighet i Byestad (i Östra härad) till herr Abraham (Brodersson) och uppburit fullt värde dä...
5,7399864

15. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 39289

Utfärdat: 14000000
Innehåll: Peter Håkansson, kyrkopräst i Sigtuna, Jöns Petersson, borgmästare i Sigtuna och rådmännen Peter Olofsson, Jöns Petersson samt Lasse Överskärare vidimerar brev 13991208.
5,7399864

16. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 39474

Utfärdat: 14900000
Innehåll: Fragment av supplik ang. Tuneholm, pantsatt till herr Bengt Åkesson.
5,6606946

17. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 15638

Utfärdat: 14010602, Rom
Innehåll: Påven Bonifatius IX förordnar att vårfrupenningen skall erläggas till alla birgittinkloster.
5,6606946

18. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 39294

Utfärdat: 14000000
Innehåll: Vidimation av kung Magnus privilegiebrev för Uppsala stads invånare (13350324, DS 3126, PRF I nr 21).
5,6606946

19. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 25811

Utfärdat: 14510000, u.o.
Innehåll: Stockholmsborgaren Peter Jute intygar att han av välboren kvinna hustru Ramfrid i Hallkved (i Funbo socken) uppburit 23 mark svenska penningar, som hennes man Erik Jönsson var skyldig honom.
5,602324

20. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 39470

Utfärdat: 14900000
Innehåll: Tingskötningsbrev, varigenom Sune och Olof i IDesfall, Peter Besse i ”Huene Skrögla” och Karl Håkansson i ”Ekesseboda” säljer ”Ekeflodhe” till Jon Gran och hans hustru Karin Simomsdotter.
5,602324