SDHK-nr: 10992

Svenskt Diplomatariums huvudkartotek över medeltidsbreven

Datering
1377  april  3
Utfärdandeort
Bjärka 
Innehåll

Riddaren Erik Karlsson förbjuder på sin herre kung (Albrekts) vägnar alla sina fogdar, länsmän och ombudsmän i Östergötland, var de än är i hans pantlän, att på något sätt hindra Bo Jonsson, drots i Sverige, angående Klemet Peterssons tidigare egendomar, varhelst de ligger i utfärdarens pantlän. Dessa egendomar hade utfärdarens herre kung Albrekt givit till Bo Jonsson, såsom hans öppna brev utvisar, vilket nu Bo Jonsson har i sin ägo.

Utfärdaren beseglar.

Språk

svenska

Källor
  • Original: or. perg. RA 0101 bilder
  • Eftermedeltida avskrifter: Brocman: Misc. 4:42; Hadorph: III, E 80 s. 81 nr. 42.; Peringskiöld: E 68 reg. nr. 53 (Stenhagen), nr 42 (Wennæsius); E 72c (efter E 80)
  • Eftermedeltida regest/notis: Notis i Genealogica 66:3, RA: ”Hr Erik Carlsson Gub: i Ostergötland 1377” (örnfot) med vapenteckning. Sigillet är nu borta (så redan i E 80). Notis bland excerpter ur brev med proveniens från kung Karl Knutsson och hans arvingar.
Brevtext

Jac Erik ‧ Karlsson ‧ riddare forbiuder ider ‧ allom minom ‧ foghatom ‧ lænsmannom ‧ oc vmbutzmannom j Østragøtland oc hwar j hælzt ærin j minom pantom ‧ hardhlika wider lẏthno ‧ a mins herra ‧ konungsins wæghna ‧ at engin idhra ‧ til dyrfins ‧ erliken ‧ oc wæl­bornan man ‧ Bo Jonsson ‧ drozsta ‧ j Swerike ‧/ at hindra ‧ ælla qwælia ‧ nokraledhis ‧ jnnan thẏ ‧ godze ‧ som Clæmit ‧ Pætherson ‧ atte ‧ huar thet hælzt ligger ‧ j minom pantom ‧ huilkit ‧ godz ‧ min herra ‧ konung Albrict ‧ them fornempda ‧ Bo Jonsson wnt / oc gifwit ‧ hafwer ‧ æpter thy ‧ som 1‑hans opno a‑bref‑1 vt‑a wisa ‧ som ‧ thæn ‧ samma Bo Jonsson ther wppa ‧ hafwer / Thætta engom lundom ‧ latin ‧ swaframpt j wilin thet gøra ‧ mik ær lyopt ‧ oc j wilin ider wtan skuld ‧ oc skadha ‧ wita. Scriptum Bierko ‧ anno Dominj Mccclxxseptimo ‧ feria sexta ‧ proxima ante ‧ dominicam Quasi modo genitj sub sigillo meo presentibus apposito jn pendentj.

Sigill

Sigillet saknas.

Tryckt
Tryckt regest
    RPB 1258
Litteratur och kommentar

Om Erik Karlsson (Örnfot) se ÄSF I, s. 314. Han omtalas som hövitsman över Östergötland under perioden 1373-1386; härom samt om pantsättningarna till Bo Jonsson se B. Fritz, Hus, land och län 2 (1973), s. 84 f. Se även H. Schück, Ecclesia lincopensis (1959), s. 317 f.

Om väpnaren Klemet Petersson (sparre) se B. Hildebrand i PHT 1934, s. 20 ff. och ÄSF I, s. 13. Om hans transaktioner med Bo Jonsson se H. Rosman, Bjärka-Säby och dess ägare I (1923), s. 240.

Om skrivarhanden se L. Sjödin i Arkivvetenskapliga studier 3 (1961), s. 220.

Se H. Gillingstam, PHT 1974, s. 106.

Senast ändrad

2015-06-18


  • a‑a Hopskrivet.
  • 1‑1Detta brev är ej bevarat.


Kommentera post/rapportera fel

Captcha
Skriv in koden i fältet nedan
 Skicka mig en kopia