SDHK-nr: 13128

Svenskt Diplomatariums huvudkartotek över medeltidsbreven

Datering
1386  juni  29
Utfärdandeort
Torneå 
Utfärdare

”Pether Diekn vnderlagman j Norrebotnenom”

Innehåll

”Pether Diekn vnderlagman j Norrebotnenom tildömde erlige fru Catherine Magnusdotter den laxeforsen som ligger i Torne Sockn, henne och hennes arfuingar til everdel. ägo effter 12 manna wittne effter rätta Refstating tå Philpus Carllsson Repzsteting hölt i samma Torne Sockn å deras (överskrivet ”mins”) Herres Konungens och Drottzens Boos wägnar; närwarande hederlig män herr Anders Provesten i Norrebotn och Jöns Friijs af Kijm. Dat. die s. Petri et Pauli.”

Språk

svenska

Källor
  • Eftermedeltida regest/notis: Reg. Genealogica 79, fol. 34v, RA (J. Peringskiölds egenhändiga excerpter ”Af Jungfr Bielkenstiernas Cantzlie i Sahl. Kurt Kurcks Hus”)
Tryckt
    FMU 947
Litteratur och kommentar

Se N. Ahnlund, Rannsakningen om stiftsgränsen i Norrabotten 1374. HT 1920, s. 217; H. Gillingstam i Släktforskarnas årsbok 2006, s. 253 f.

Senast ändrad

2015-06-05Kommentera post/rapportera fel