SDHK-nr: 17995

Svenskt Diplomatariums huvudkartotek över medeltidsbreven

Datering
1413  april  16
Utfärdandeort
Stockholm 
Innehåll

Kung Eriks förordning om krogar på landsbygden till de vägfarandes bästa.

Språk

svenska

Källor
  • Eftermedeltida regest/notis: ER E
Brevtext

Wi Erik, med Gudhz nadhe Danmarks, Swerighes, Norghes, Wendes oc Gothes konung oc hertug i Pommern, helsæ alle wore foghede oc æmbitzmæn oc allom worom ælskelige almughe, bathe them kronen tilhore oc swa oc alle andre ee hwem the hælst tilhore, som byggiæ oc boo i Strængenæs biscopsdöme, kærlighe med Gvdh oc wor nadhe; oc kungöre ither at for righesens oc almughens bæste, gaghn oc bestand, tha ære wij swo owerenæ wordhne meth wort rigsens radh, at wi wele hafue kroghe alle weghne ther i landit nær ither, epter thy som biscoppen aff Strængenæs, laghmannen, wor embitzman oc the, som ower ræpstenæ skule sitie, thökke nyttugha ware oc ither tilsighe oc berætte oppa ware weghne; thy bethie wi ither alle oc byndhe at I ther til behyælpelighe wære i alla mate, som wi ither tiltro, at the kroghe moghe bygde worthe oc bestannende bliue. Item wele wi at hwem for:de biscop, laghmannen, wor foghet oc the ower ræpstenæ sitiæ ther til næmpne æller haue willie the for:de kroghe at holda, at the sigh engelighis ther for wærie skule ee hwem the hælst tilhore, vnder wor wredhe oc hæfnd, oc swa frampt som the wilie bygge oc boo i wore righe. Item them, som the for:da kroghe anname oc reghere skule, welie wi haue i wor synnerlighe wærn, frid oc hægn, oc hwo them noghet aftagher meth orætte, thet skal wære etzöre brwt. Oc wilie wi at alle the som for wore sculd göre eller late wilie, skule them wid fridh, nadhe oc skæl halde, oc serdeles at ware foghete thet fulfylghe, stathukt oc fast holde i alle mate, som fore scrifuit staar. Item biudhe wi all for:da almughe hardelige widher wor hæfnd oc vnder then bröde, som laghboghen wtwiser, at the læne wægfarande folk hws oc sælgha thöm öll oc maat oc hæstefother for there pænninge, som gælder i næste köpstæther oc som skælict ær. Scriptum Stockholmis, dominica palmarum, anno Domini mcdtertio decimo, nostro sub secreto præsentibus tergo impresso.

Tryckt
    SD 1711 se pdf av tryck
    Hadorph, Några gambla stadgar ... bifogade Biärköa Rätten, s. 36-7 (efter or.)
Tryckt regest
    FMU 1401
Litteratur och kommentar

Schück, Rikets brev (1976), s. 217 etc.

Senast ändrad

2015-06-05Kommentera post/rapportera fel