SDHK-nr: 25745

Svenskt Diplomatariums huvudkartotek över medeltidsbreven

Datering
1450  juli  2
Utfärdandeort
Åbo 
Innehåll

Dominikanklostret i Åbo tillskiftar Nådendals kloster all sin ägolott på Ailis i Reso socken mot en klostret tillhörig äng i S. Karins socken.

Språk

svenska

Källor
  • Original: or. perg. RA 0101 (2 ex) bilder
  • Eftermedeltida avskrifter: Peringskiöld: E 42 fol. 23v (reg); Örnhielm: VI s. 1333
Tryckt
    FMU 2846
Senast ändrad

2015-06-05Kommentera post/rapportera fel