SDHK-nr: 34950

Svenskt Diplomatariums huvudkartotek över medeltidsbreven

Datering
1504  oktober  16
Utfärdandeort
Lundo socken 
Innehåll

Josef Pedersson meddelar Svante Nilsson att han enligt Svantes önskan sänt bud till de finska skären i Åbo län att all torsk skall sändas till Jon Jönsson på Stockholms slott. Han har också tingat öl bl a från Raumo som skall översändas med första öppna vatten i vår. Av skatten kommer lite in från Åbo pga pesten som tömt staden på folk. En köpsven som arbetar för Anders Winman i Stockholm har kommit från Tyskland har varit i slagsmål med Herman Tordssons dräng och har rannsakats på rådhuset. Per Stensson har sänts ut i Satakunda och Tavastehus län med Svantes brev angående hjälpskatt. På en lös sedel ber Josef om järn till skeppsbyggnad och slottets behov.

Språk

svenska

Källor
  • Original: papp., Stureark. 619, RA 0103 (103:5b; Joseph P -1507)
  • Eftermedeltida avskrifter: (”Sturearkivet”, kapsel 4, forskarexp, RA)
Tryckt
    Grönblad 112, FMU 6:5071
Litteratur och kommentar

Tidigare till ”Sturearkivet A III, Breve til Svante Nielssøn fra enkelte Afsendere” i danska Rigsarkivet. Om Sturearkivet se uppsats i Arkiv, samhälle och forskning 2004:1-2, s. 53 ff.

Senast ändrad

2015-06-05Kommentera post/rapportera fel