SDHK-nr: 42409

Svenskt Diplomatariums huvudkartotek över medeltidsbreven

Datering
1498  augusti  12
Utfärdandeort
Rom 
Innehåll

(Penitentiarians) regens Julianus, biskop i Bertinoro, beviljar Påvel Scheel, ärkepräst i Åbo, dispens att tjänstgöra trots en deformerad tumme. Tummen skadades av en explosion när Påvel befann sig vid den ryska gränsen tillsammans med biskopen i Åbo för att försvara den kristna tron. Dispensen beviljas på villkor att defekten inte är så allvarlig att den kan orsaka skandal bland folk eller utgör ett hinder för att fira gudstjänst.

Språk

latin

Källor
  • Medeltida regest/notis: ASV, Penitenzieria Ap., Reg. Matrim. et Div., vol. 46, fol. 311r-v
  • Fotokopia: Sv. Dipl.
Brevtext

Paulus Skeel archipresbyter ecclesie Aboensis petit, quatenus cum eo super defectu et deformitate policis manus sue sinistre, quod non sui culpa sed, cum ipse olim cum episcopo Aboensi in confinibus Ruthenorum scismaticorum pro tuitione fidei catholice existeret, ignis cuiusdam bombarde per eundem exponentem inconsiderate incense et confracte seu illius petie pollicem amputando et consumendo supervenit, ut eo non obstante defectu in suis susceptis ordinibus – etiam inaltaris ministerio – ministrare libere et licite valeat misericorditer dispensari mandare dignemini de gratia speciali et expresso. Fiat de speciali et expresso, si tanta non est deformitas, que scandalum generet in populo et in divinis non prestet impedimentum. Iulianus episcopus Brictonoriensis regens.

Extratext

I marg.: Anno sexto domini Alexandri pape vi; Rome apud Sanctum Petrum; Rome ii Idus Augusti; Aboensis

Tryckt
Litteratur och kommentar

APS Poen.; se tryck för textkritiska noteringar och detaljer kring suppleringar m.m.

Senast ändrad

2015-06-05Kommentera post/rapportera fel