SDHK-nr: 43485

Svenskt Diplomatariums huvudkartotek över medeltidsbreven

Datering
1498 utan dag*
 
Innehåll

N.N. (biskop Magnus Stjärnkors) till N.N. (Hemming Gad) i Rom med anhållan om utverkande av påvlig dispens för ärkepresbytern i Åbo, magister Paval Scheel, att bekläda prästämbetet fast han drabbats av olycksfall.

Språk

latin

Källor
  • Medeltida avskrifter: skadat koncept på papper i Scheelska samlingen i Helsingfors universitetsbibliotek.
Tryckt
    FMU 4781
    Grönblad nr 50
Litteratur och kommentar

Se trycket i Grönblads Nya källor nr 50, där en del av det som denne kunnat läst nu är oläsbart.

Jfr den av penitentiarian i augusti 1498 beviljade suppliken, SDHK nr 42409. Jfr även SDHK nr 43486 och 43487.

Senast ändrad

2015-06-05


*Datumkommentar:  Våren?    Kommentera post/rapportera fel