Mariefreds församling

Socken / församling

Identifierare Info/048604000
ReferenskodSE/048604000
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/topografi/048604000

RelationNamnReferenskodTypFr.o.m.T.o.m.Anm.
ÖverordnadMariefreds stadSE/040499009Fögderi / stad17201945
ÖverordnadGripsholms fögderiSE/040499007Fögderi / stad19461966
ÖverordnadSträngnäs fögderiSE/040499000Fögderi / stad1967
ÖverordnadMariefreds stadSE/157004300Härad / stad / skeppslag
ÖverordnadMariefreds stadSE/048600005Kommun / stad / köping18631970
ÖverordnadSträngnäs kommunSE/048600000Kommun / stad / köping1971

RelationNamnReferenskodTyp
Överordnad ca 1950 Info/Södermanlands länSE/040000000Län

---------- INLEDNING: -------------------
1605 utbruten ur Kärnbo, 1967-01-01
införlivat Kärnbo.
Bildades 1605, då Mariefred fick
stadsrättigheter. Området ingick
tidigare i Kärnbo församling.

---------- PASTORAT ---------------------
1605-1966 Mariefred, Kärnbo och Taxinge
(Pastoratet benämndes officiellt
Kärnbo och Taxinge före 1624)
1967-1971 Mariefred och Taxinge
1972- Mariefred

---------- KONTRAKT ---------------------
Strängnäs domprosteri

---------- KYRKLIG SAMFÄLLIGHET ---------
-1966 Mariefred och Kärnbo
1967-1971 Mariefred och Taxinge

---------- STIFT ------------------------
1605- Strängnäs

---------- FÖGDERI ----------------------
1605-1946 Mariefreds stad (under uppbördsvä
sendet) -1946-06-30
1946-1966 Gripsholm 1946-07-01-
1967- Strängnäs

---------- LÄNSMANSDISTRIKT -------------
-1917 Mariefreds stad (under polis-,
åklagar- och utsökningsväsendet)

---------- LANDSFISKALSDISTRIKT ---------
1918-1943 Mariefreds stad (under polis- och
åklagarväsendet)
1918-1947 Mariefreds stad (under utsöknings-
väsendet)
1944-1964 Strängnäs (i polis- och åklagarhän-
seende)
1948-1964 Strängnäs (i utsökningshänseende)

---------- POLISDISTRIKT ----------------
1965- Strängnäs

---------- ÅKLAGARDISTRIKT --------------
1965- Eskilstuna

---------- KRONOFOGDEDISTRIKT -----------
1965- Eskilstuna

---------- LÄN --------------------------
1633-1718 Gripsholm (del av Livgedinget)
1719- Södermanland

---------- HÄRAD ------------------------
-

---------- TINGSLAG ---------------------
-1947 Mariefred (under rådhusrätten)
1948-1970 Livgedingets domsaga

---------- DOMSAGA ----------------------
-1947 Mariefred (under rådhusrätten)
1948-1970 Livgedinget
1971- Eskilstuna

---------- KOMMUN -----------------------
1605-1970 Mariefreds stad
1971- Strängnäs

---------- MILITÄR INDELNING ------------
-