Lunda församling (Södermanlands län)

Socken / församling

Identifierare Info/048008000
ReferenskodSE/048008000
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/topografi/048008000
Verksamhetstid–2005

ReferenstypTitelDateringKällaKällkod
Wikidatahttp://www.wikidata.org/entity/Q10570719
Wikipediahttps://sv.wikipedia.org/wiki/Lunda_församling,_Strängnäs_stift
Ortnamnskod ISOF1690
Sockenkod Lantmäteriet0349
Wikipediahttps://sv.wikipedia.org/wiki/Lunda_socken,_Södermanland

RelationNamnReferenskodTypFr.o.m.T.o.m.Anm.
ÖverordnadFörsta fögderi (Södermanlands län)SE/040399001Fögderi / stad17201885
ÖverordnadNyköpings fögderiSE/040399000Fögderi / stad1886
ÖverordnadJönåkers häradSE/159001300Härad / stad / skeppslag
ÖverordnadLunda kommunSE/048000010Kommun / stad / köping18631951
ÖverordnadJönåkers kommunSE/048000012Kommun / stad / köping19521970
ÖverordnadNyköpings kommunSE/048000000Kommun / stad / köping1971
Överordnad2:a Södermanlands båtsmanskompani 04SE/4040000001001Militär indelning
ÖverordnadLivregementets grenadjärer 04SE/4040000001004Militär indelning
ÖverordnadLivregementets husarer 04SE/4040000001003Militär indelning
ÖverordnadSödermanlands regemente 04SE/4040000001002Militär indelning
UnderordnadBrakärrSE/18856Bebyggelseenhet
UnderordnadBögeltorpSE/18031Bebyggelseenhet
UnderordnadEnestorpSE/18870Bebyggelseenhet
UnderordnadFabäckenSE/19291Bebyggelseenhet
UnderordnadFröbergaSE/18032Bebyggelseenhet
UnderordnadGevleSE/18868Bebyggelseenhet
UnderordnadGibergaSE/18865Bebyggelseenhet
UnderordnadGrovaSE/18033Bebyggelseenhet
UnderordnadGräfstaSE/18867Bebyggelseenhet
UnderordnadGällstaSE/18034Bebyggelseenhet
UnderordnadHagerstaSE/18035Bebyggelseenhet
UnderordnadHagmyraSE/19292Bebyggelseenhet
UnderordnadHällaSE/18036Bebyggelseenhet
UnderordnadHällfallstorpSE/18896Bebyggelseenhet
UnderordnadHöglundaSE/18895Bebyggelseenhet
UnderordnadJäderSE/18037Bebyggelseenhet
UnderordnadKjulhammarSE/18866Bebyggelseenhet
UnderordnadKnäppingeSE/18863Bebyggelseenhet
UnderordnadKyrktorpSE/18864Bebyggelseenhet
UnderordnadKärrstaSE/18038Bebyggelseenhet
UnderordnadLaggartorpSE/19293Bebyggelseenhet
UnderordnadLasätterSE/18869Bebyggelseenhet
UnderordnadLilla HoglandaSE/18894Bebyggelseenhet
UnderordnadLundaSE/18039Bebyggelseenhet
UnderordnadMagdebolSE/18040Bebyggelseenhet
UnderordnadNorrtorpSE/18970Bebyggelseenhet
UnderordnadNybbleSE/18041Bebyggelseenhet
UnderordnadRevstaSE/18871Bebyggelseenhet
UnderordnadRinkebySE/18042Bebyggelseenhet
UnderordnadRällingeSE/18043Bebyggelseenhet
UnderordnadSkenaSE/18044Bebyggelseenhet
UnderordnadSkepplingeSE/18859Bebyggelseenhet
UnderordnadSkrattorpSE/18860Bebyggelseenhet
UnderordnadSkällstaSE/18873Bebyggelseenhet
UnderordnadSmedstaSE/18872Bebyggelseenhet
UnderordnadSvehornSE/18045Bebyggelseenhet
UnderordnadSäterSE/19294Bebyggelseenhet
UnderordnadTybbleSE/18046Bebyggelseenhet
UnderordnadTörstaSE/18858Bebyggelseenhet
UnderordnadUggletorpSE/18047Bebyggelseenhet
UnderordnadVallaSE/18857Bebyggelseenhet
UnderordnadVallbySE/18861Bebyggelseenhet
UnderordnadValsbergSE/18048Bebyggelseenhet
UnderordnadÅkerstaSE/18049Bebyggelseenhet
UnderordnadÅtorpSE/18862Bebyggelseenhet
UnderordnadÖlstaSE/18733Bebyggelseenhet

RelationNamnReferenskodTyp
Överordnad ca 1950 Info/Nyköpings kommunSE/048000000Kommun / stad / köping
Överordnad ca 1950 Info/SödermanlandSE/000000012Landskap
Överordnad ca 1950 Info/Södermanlands länSE/040000000Län
Underordnad ca 1950 Info/BögeltorpSE/18031Bebyggelseenhet
Underordnad ca 1950 Info/EnestorpSE/18870Bebyggelseenhet
Underordnad ca 1950 Info/FabäckenSE/19291Bebyggelseenhet
Underordnad ca 1950 Info/FröbergaSE/18032Bebyggelseenhet
Underordnad ca 1950 Info/GevleSE/18868Bebyggelseenhet
Underordnad ca 1950 Info/GibergaSE/18865Bebyggelseenhet
Underordnad ca 1950 Info/GrovaSE/18033Bebyggelseenhet
Underordnad ca 1950 Info/GräfstaSE/18867Bebyggelseenhet
Underordnad ca 1950 Info/GällstaSE/18034Bebyggelseenhet
Underordnad ca 1950 Info/HagmyraSE/19292Bebyggelseenhet
Underordnad ca 1950 Info/HällaSE/18036Bebyggelseenhet
Underordnad ca 1950 Info/HöglundaSE/18895Bebyggelseenhet
Underordnad ca 1950 Info/JäderSE/18037Bebyggelseenhet
Underordnad ca 1950 Info/KjulhammarSE/18866Bebyggelseenhet
Underordnad ca 1950 Info/KnäppingeSE/18863Bebyggelseenhet
Underordnad ca 1950 Info/KyrktorpSE/18864Bebyggelseenhet
Underordnad ca 1950 Info/KärrstaSE/18038Bebyggelseenhet
Underordnad ca 1950 Info/LaggartorpSE/19293Bebyggelseenhet
Underordnad ca 1950 Info/LasätterSE/18869Bebyggelseenhet
Underordnad ca 1950 Info/Lilla HoglandaSE/18894Bebyggelseenhet
Underordnad ca 1950 Info/LundaSE/18039Bebyggelseenhet
Underordnad ca 1950 Info/NybbleSE/18041Bebyggelseenhet
Underordnad ca 1950 Info/RevstaSE/18871Bebyggelseenhet
Underordnad ca 1950 Info/RinkebySE/18042Bebyggelseenhet
Underordnad ca 1950 Info/RällingeSE/18043Bebyggelseenhet
Underordnad ca 1950 Info/SkenaSE/18044Bebyggelseenhet
Underordnad ca 1950 Info/SkepplingeSE/18859Bebyggelseenhet
Underordnad ca 1950 Info/SkrattorpSE/18860Bebyggelseenhet
Underordnad ca 1950 Info/SkällstaSE/18873Bebyggelseenhet
Underordnad ca 1950 Info/SmedstaSE/18872Bebyggelseenhet
Underordnad ca 1950 Info/SvehornSE/18045Bebyggelseenhet
Underordnad ca 1950 Info/SäterSE/19294Bebyggelseenhet
Underordnad ca 1950 Info/TybbleSE/18046Bebyggelseenhet
Underordnad ca 1950 Info/TörstaSE/18858Bebyggelseenhet
Underordnad ca 1950 Info/UggletorpSE/18047Bebyggelseenhet
Underordnad ca 1950 Info/VallaSE/18857Bebyggelseenhet
Underordnad ca 1950 Info/VallbySE/18861Bebyggelseenhet
Underordnad ca 1950 Info/ValsbergSE/18048Bebyggelseenhet
Underordnad ca 1950 Info/ÅkerstaSE/18049Bebyggelseenhet
Underordnad ca 1950 Info/ÅtorpSE/18862Bebyggelseenhet
Underordnad ca 1950 Info/ÖlstaSE/18733Bebyggelseenhet

---------- INLEDNING: -------------------
Förr även Jönåker.

---------- PASTORAT ---------------------
-1866 Lunda och Kila (Kvarsebo annex
1615-1619)
1867-1961 Lunda
1962-1976 Lunda, Kila, Tuna och Bergshammar
-1976-09-30
1976- Tuna, Bergshammar, Lunda och Kila
1976-10-01-

---------- KONTRAKT ---------------------
-1961 Nyköpings västra
1962- Nyköping

---------- KYRKLIG SAMFÄLLIGHET ---------
-

---------- STIFT ------------------------
Strängnäs

---------- FÖGDERI ----------------------
1720-1885 Första
1886- Nyköping

---------- LÄNSMANSDISTRIKT -------------
-1917 Jönåkers härad

---------- LANDSFISKALSDISTRIKT ---------
1918-1921 Jönåkers västra
1922-1941 Lunda -1941-09-30
1941-1951 Jönåker 1941-10-01-
1952-1964 Rönö

---------- POLISDISTRIKT ----------------
1965- Nyköping

---------- ÅKLAGARDISTRIKT --------------
1965- Nyköping

---------- KRONOFOGDEDISTRIKT -----------
1965- Nyköping

---------- LÄN --------------------------
1634- Södermanland

---------- HÄRAD ------------------------
Jönåker

---------- TINGSLAG ---------------------
-1910 Jönåkers härad
1911-1914 Jönåker och Rönö -1914-08-31
1914-1947 Jönåker, Rönö och Hölebo
1914-09-01-
1948-1970 Nyköpings domsaga

---------- DOMSAGA ----------------------
-1878 Kungadömet
1879- Nyköping

---------- KOMMUN -----------------------
1863-1951 Lunda
1952-1970 Jönåker
1971- Nyköping

---------- MILITÄR INDELNING ------------
LIF-REGEMENTETS GRENADIER-CORPS
Södermanlands Kompani
SÖDERMANLANDS REGEMENTE
Lif-Kompaniet
Extra Båtsmans-Roteringen
LIVREGEMENTET T HÄST, Sörmlands
kompani
SÖDERMALNANDS REGEMENTE, Livkom-
paniet
ANDRA SÖDERMANLANDS BÅTSMANSKOMPANI