Torsdag den 19 maj kl. 16.30–18.00 pågår underhållsarbete på webbplatsen. Mindre störningar kan förekomma.

Aktiebolaget Stockholms diskontobank

Aktiebolag 1901–1935

Bolagets namn
Bolagets namn Aktiebolaget Stockholms diskontobank
Årtal
Årtal 1912
Postadress
Postadress Regeringsgatan 8, Stockholm
Bolagets ändamål
Bolagets ändamål Att utan rätt till utfifvande af egna banksedlar idka all öfrig till en ordnad bankanstalt hörande rörelse.
Senaste bolagsordning
Senaste bolagsordning 3 maj 1907
Tidigare bolagsordning
Tidigare bolagsordning 11 nov 1898
Kontor/verksamhet
Kontor/verksamhet Afdelningskontor : Kungsgatan 48, Odengatan 55, Jarlagatan 20 och Folkungagatan 97, Stockholm samt i Liljeholmen, Norrtälje, Vimmerby, Gamleby och Hultsfred.
Expeditionskontor: Väddö, Mariannelund och Falerum.
Hufudkontor: Regeringsgatan 8, Stockholm
Verkställande direktör
Verkställande direktör Jansson, Carl, Bankdir.
Styrelsemedlemmar
Styrelsemedlemmar Trygger, Ernst, f.d. Justitieråd (ordf)
Thiel, Arthur, Grosshandlare (v.ordf)
Jansson, Carl, Bankdir. (vd)
Bovin, K, Bankdir. (v.vd)
Carlsson, Edmond, Bankdir. (kassadir.)
Berglög, Erland, Hofrättsnot. (suppl)
Carleson, Baltzar, Major (suppl)
Styrelsesäte
Styrelsesäte Stockholm
Aktiekapital
Aktiekapital Stam A: 8000000
Stam B: 0
Stam C: 0
Stam D: 0
Stam E: 0
Pref A: 0
Pref B: 0
Pref C: 0
Antal aktier
Antal aktier 8000
Sida i kalender
Sida i kalender 309
Utdelning
Utdelning 1934: 8 % (Stam A)
1933: 8 % (Stam A)
1932: 8 % (Stam A)
1931: 8 % (Stam A)
1930: 8 % (Stam A)
Årets vinst
Årets vinst 708379
Eget kapital
Eget kapital 8548317
Totalt kapital
Totalt kapital 35276414
Upprättad av
Upprättad av Riksarkivet SVAR-Svensk arkivinformation


Kommentera post/rapportera fel