Detta register omfattar företag som var anmälda till de officiella aktiebolagsregistren med ett aktiekapital av minst 100 000 kr.

Vilka uppgifter kan du hitta?

Uppgifterna ur registret redovisar bolagets ändamål, senaste bolagsordning, styrelsemedlemmar, styrelsesäte, aktiekapital samt utdelning.

Vilken är källan?

Handbok för affärsvärlden utgiven år,

  • 1906 (avser perioden 1901–1905)
  • 1912 (avser perioden 1907–1911)
  • 1920 (avser perioden 1915–1919)
  • 1935 (avser perioden 1930–1934)

Dessa handböcker utgavs som hjälpmedel för banker och affärsföretag i Sverige. Sakuppgifterna till handboken bygger på av bolagen insända uppgifter samt uppgifter som kungjorts i post och inrikestidningar.

Registret upprättat av

Riksarkivet SVAR (Arkion)

Öppna data

Aktiebolag 1901–1935
Nedladdningsbara datamängder.

Ämnesområde

Närings- och yrkesliv