Tillbaka

Hedberg, släkt

Start

Hedberg, släkt

Hedberg, släkt, härstammande från mästersmeden Olof Olofsson (1731–1800) vid Långvinds bruk i Enånger (Gävl), som blev far till mästersmeden där Olof Westrin (17581821). Bland dennes söner var klensmeden Olof H (17891819) i Söderhamn. Son till honom var grosshandlaren Anders Magnus H (181982) i Gävle, som bekostade de båda fontänerna i Rådhusesplanaden där. Dennes son Olof Sigurd H (18501918) var först grosshandlare o skeppsredare i Gävle men blev 1890 verkst dir för rederiab Sigurd i Malmö. Sigurd H blev far till Olof Ragnar H (18781951), som blev verkst dir för den stora stenkolsimportfirman A Scholander & Co i Malmö 1904 o grundade kolimportfirman Ragnar H:s importab i Trelleborg 1909. Han blev turkisk konsul i Malmö 1911 o generalkonsul 1931.


I enlighet med sina föräldrars intentioner upprättade han Sigurd o Louise H:s stiftelse i Malmö för äldre damer. Hans bror ryttmästare Louis Alexander H (18881937) köpte 1924 godset Bjärsjölagård i Ö Kärrstorp (Malm). Son till honom är direktör Knut H (f 1928, d 2015), Malmö.


Sigurd H:s bror civilingenjör Carl David H (18551902) i Sthlm blev far till direktören o skriftställaren Anders H (f 1895), Sthlm, o till författaren Olle H (f 1899, d 1974), Kisa (Ög), g m författarinnan fil lic Ruth Ingar H, f Collin (se nedan).

 


Svenskt biografiskt lexikon