Tillbaka

Geijerstam, af, släkt

Start

Geijerstam, af, släkt

af Geijerstam, adlig gren av släkten Geijer, härstammande från bergsrådet Emanuel Geijer, som 1773 adlades med namnet af G (G 1). Av dennes 13 barn var Johan Henrik af G (1763–1846) ensam ägare av Alkvetterns bruk i Bjurtjärn (Värml) 1799–1812 o arrenderade 1817–27 sin farbror Bengt Gustaf Geijers efterlämnade säteri Ribbingsfors i Amnehärad (Skar). Han blev far till landshövdingen i Kopparbergs län Olof af G (1800–63).

En annan son till G 1, Carl Gustaf af G (1769–1806), som från 1798 ägde Frösvidals bruk i Kil (Ör), blev genom två söner stamfar för släktens mest betydande grenar.

A Gustaf Emanuel af G (1800–77), som ägde Frösvidal 1838–68, blev far till rektorn för folkskollärarinneseminariet i Kalmar, folkskoleinspektören Johan Gustaf (Gösta) af G (1831–94), vars söner var författaren Gustaf af G (G 2), byråingenjören o författaren Karl Johan af G (G 3) o läkaren Gustaf Emanuel af G (G 4). Söner till G 2 var den i Norge verksamme författaren och målaren Gustaf (Gösta) af G (1888–1954) o teaterrecensenten i DN Sten Gustaf af G (1903–48).

B Major Carl af G (1802–61) ägde Ribbingsfors 1832–56, vars stångjärnsbruk Gullspång han utvidgade genom inköp 1840 av det närbelägna bruket Åras i S Råda (Värml). Han var också en av de största delägarna i Uddeholmsbolaget samt fullmäktig i Jernkontoret 1850–56 o 1859–61 o i Riksgäldskontoret från 1857. Hans son Carl Fredrik af G (1832–86) övertog efter fadern Ribbingsfors med Gullspång men sålde 1873 det senare till det s å bildade Bofors-Gullspångs ab, vari han blev delägare o styrelseledamot o 1879–82 var disponent. Åren 1876–78 var han ledamot av FK. Han hade i äktenskap med en syster till skalden C D af Wirsén tre söner. Den äldste, Carl af G (1868–1927), grundade 1895 invid sina mödernefränders järnbruk Rockhammar i Fellingsbro (Ör) en trämassefabrik, åt vilken han ägnade sitt återstående liv. Han blev far till civilingenjören o författaren Carl Fredrik Ragnar af G (G 5). Carl Fredrik af G:s andre son, major Nils af G (1871–1954), utarbetade Rockhammars bruks historia o ett otryckt manuskript om släkterna Geijer, v Geijer o af G, som blev grundläggande för Lennart Geijers tryckta släktbok. Son till honom är läroverksadjunkten o skalden Carl-Erik af G (f 1914, d 2007). Carl Fredrik af G:s yngste son, hovrättsrådet Olof af G (1872–1921), blev i äktenskap med en syster till talmannen i FK ambassadör Erik Boheman far till landshövdingen i Jönköpings län Sven Olof af G (f 1913, d 1990), som 1958–63 var konsultativt statsråd.


Svenskt biografiskt lexikon