Tillbaka

Otto J Hirsch

Start

Otto J Hirsch

Bokhandlare, Musikförläggare

4 Hirsch, Otto Joseph, son till H 1, f 1 okt 1858 i Sthlm, Mosaiska, d 27 jan 1945 där, ibid. Anställd i faderns musikhandel 75, drev Abr H:s förlag 84—43, ägare till o VD i ab Nordiska bokhandeln i Sthlm 01—20 (styr:ordf till 40), stynled i Sthlms konsertfören 14—21, v ordf i ab Sv pressbyrån 16—35, kassaförvaltare i Mosaiska förs i Sthlm 25—28.

G 23 okt 88 i Sthlm, Mosaiska, m Anna Sigrid Levin, f 10 mars 67 där, ibid, d 14 mars 31 där, ibid, dtr till grosshandl Hartvig L o Fanny Labatt.

Efter att ha gått igenom den judiska skolan i Sthlm kom Otto H tidigt i lära vid faderns företag. Han fick en grundlig utbildning i verksamhetens olika grenar men intresserade sig mest för musikförlagssidan. 1884 fick han själv ta ansvaret för musikförlaget. Under de 20 år som följde ägnade han sig huvudsakligen åt detta, som ytterligare utvecklades och flyttades från Gamla stan till Klara. Från början av 1900-talet överlät han förlagsverksamheten åt medarbetare och engagerade sig i bokhandeln.

1901 uppdrogs åt H att utreda förhållandena inom bokhandelsföretaget Samson och Wallin, som då stod inför konkurs. H, som var fordringsägare, redde ut firmans trassliga affärer och ombildade den till ab Nordiska bokhandeln. Han löste efter hand in samtliga aktier och blev ensam ägare till firman, som han utvidgade genom att med den införliva en pappersavdelning och en konsthandel med utställningar. Bokhandeln kom att inta en rangställning i Sthlms kulturella liv och blev en av Europas förnämsta med vetenskaplig litteratur som specialitet. H överlämnade 1920 ledningen av affären men kvarstod som bolagsstyrelsens ordf.

På äldre dagar blev H åter intresserad av musikförläggarrörelsen och sysslade då med utgivning av musiklitteratur. Särskilt ägnade han sig åt noggrann redigering av de gamla studentsångernas texter. 1943 sålde han företaget till C Gehrmans musikförlag.

H:s intressen var mångsidiga. Närmare 25 år var han styrelseledamot i ab Sv pressbyrån. Under första världskriget tog han initiativ till sv serumtillverkning. Han var en av Sthlms konsertförenings stiftare och bidrog kraftigt till att stadens konserthusfråga löstes 1926. Han ägnade tid och krafter åt den av fadern stiftade pensionsinrättningen för bok- och musikhandlare och understödde ekonomiskt den 1905 startade Sv bokhandelsskolan. I tysthet hjälpte han många, särskilt behövande trosförvanter och fattiga musiker.

Olle Franzén


Svenskt biografiskt lexikon