Tillbaka

S Oscar Hirsch

Start

S Oscar Hirsch

Arkitekt, Filantrop

3 Hirsch, Salomon Oscar, bror till H 2, f 17 aug 1847 i Sthlm, Mosaiska, d 2 febr 1931 där, ibid. Elev vid FrKA:s arkitektskola 63—70, järnvägsing vid Nässjö—Oskarshamns järnväg 70—71, vid Nora—Karlskoga järnväg 71—74, VD vid Bockholms-Sättra ab 74—16, v ordf i Sthlms stads sparbank från 97, styrled i Industrikreditab 97—07, i Sthlms stads fattigvårdsnämnd 06 —19, i Skandinaviska kreditab från 07, ordf i bl a Allm försörjningsinrättningen 10—17, i Stiftelsen Isaak Hirschs minne från 19, i Stiftelsen Fanny Hirschs minne från 19.

G 27 dec 77 i Sthlm, Mosaiska, m Fanny Paulina Saloman, f 1 febr 56 i Gbg, Mosaiska, d 30 mars 80 i Sthlm, Mosaiska, dtr till prof Geskel S o Ida Jacobson.

Oscar H utbildade sig vid Konstakademins arkitektskola och var under 1870-talets början järnvägsingenjör. Hans hustru hade i boet medfört en betydande förmögenhet, vilken H förökade genom kloka placeringar. 1874—1916 var han disponent vid Bockholms tegelbruk på Ekerö, vilket drevs av Bockholms-Sättra ab, där han själv efter hand blev innehavare av aktiemajoriteten. Han blev ägare till flera stora fastigheter, och förvaltningen av dessa, hans industriella verksamhet, hans styrelseuppdrag inom bankväsendet och hans många engagement i social verksamhet fyllde efter hustruns tidiga död hans dagar med hårt arbete.

Som arkitekt var H särskilt intresserad av bostadsfrågan och blev den ledande kraften i ett flertal byggnadsföretag med socialt syfte. Han var ordf i Byggnadsab S:t Erik från 1912 samt i ab Sthlms arbetarhem från dess tillkomst 1893. I Stiftelsen för gamla tjänarinnor var han från början 1883 under 48 år den drivande kraften och övervakade i detalj verksamheten. Under hans ordförandeskap och ledning utvecklades Sthlms stads allm försörjningsinrättning till en modem sjukvårdsanstalt. Han gjorde vid flera tillfällen stora donationer. Så grundade han 1919 Stiftelsen Fanny Hirschs minne, ett konvalescenthem för psykiskt sjuka kvinnor, gav Mosaiska församlingen ett nytt församlingshus (klart 1927) och donerade 1928 medel till ett sjuktransportplan. Då han var 70 år, fick han den krävande uppgiften att fullfölja intentionerna i brodern Isaaks testamente. De sista tolv åren av sitt liv ägnade han huvudsakligen åt dennes bostadsstiftelse.

I sitt filantropiska arbete hade H något kvar av en gången tids syn på hjälparbetet. Han hade en auktoritativ läggning, ledde företagen med en viss maktfullkomlighet och ville att de behövande skulle vara nöjda och ha mycket måttliga pretentioner.

H var under många år medlem av föreståndarekollegiet för Mosaiska församlingen och 1912—22 dess ordf. Samma post innehade han i Israelitiska ynglingaföreningen. K Patriotiska sällskapets verksamhet låg honom också varmt om hjärtat. — H hade en konstnärlig läggning, målade akvareller och porslin och utförde uppmärksammade arkitektritningar. Som äldre präglades han enligt sonen av strängt allvar, långtgående sparsamhet med personliga utgifter och fientlighet mot allt som kunde kallas flärd och ytlighet.

Olle Franzén


Svenskt biografiskt lexikon