Tillbaka

Emund Eriksson

Start

Emund Eriksson

Kung

2. Emund Eriksson, konung (900-talets senare del), omtalas av Adam av Bremen såsom svensk kung i samband med händelserna 973–988. Han kan rimligtvis vara son till den konung Erik, som enligt Adam regerade i Sverige omkr. 936. Som Adam sannolikt fått uppgiften om E. av konung Sven Estridsson, synes den vara värd tilltro. E. är eljest okänd – ett antagande, att han skulle vara far till Erik Segersäll (Schück, Nerman), kan inte på något sätt stödjas. Som E. är den enda konung med detta namn, som kunnat vara samtidig med kung Sven Haraldsson (Tveskägg) i Danmark, har en teori framställts, att den Emund Slemme, som i en notitia, traderad i ett additament till äldre Västgötalagen, berättas ha jämte Sven Tveskägg dragit gräns mellan Sverige och Danmark, skulle vara identisk med E. (L. Weibull). Teoriens upphovsman har dock tagit den tillbaka på grund av de starka argument, som tala för, att gränsläggningen verkställts först efter 1050 av kungarna Emund Olofsson och Sven Estridsson.

Sture Bolin.


Svenskt biografiskt lexikon