Tillbaka

Benedicks, släkt

Start

Benedicks, släkt

Benedicks, judisk släkt, härstammande från hovjuveleraren Michael B. (se nedan 1), som inkom till Sverige i slutet av 1700-talet och 1811 blev svensk medborgare samt, ehuru själv kvarstående i mosaiska församlingen, lät upptaga sina barn i svenska statskyrkan. Söner till honom voro Gustaf Samuel B. (f. 1798, d 1838), Bernhard B. (f. 1816, d 1869) och Edvard Otto B. (f. 1818, d 1877), vilkas verksamhet vid Gysinge nedan beröres (se under B. 1), kammarherren vid norska hovstaten Wilhelm Alfred B. (f. 1807, d 1868), vilken en tid var en bekant gestalt i Karl XV: s Stockholm och hugfäst sitt minne genom betydande donationer (Benedickska asylerna, numera uppgångna i Asylen för fattiga barnaföderskor och deras barn, in. m.), samt bankiren och generalkonsuln Carl Theodor B. (f. 1810, d 1889; se nedan under B. 1), vilkens änka Emma Elisabet Josefina B. (f. 1826, d 1895), en dotter till Michael B:s' broder och kompanjon Wilhelm B., år 1890 upprättade Fru Emma Benedicks' asyl för ålderstigna fruntimmer vid Djursholm samt i sitt testamente gjorde betydande dispositioner till förmån för denna anstalt och andra välgörande ändamål. Brukspatronen Edvard Otto B. blev far till brukspatronen Gustaf B., konstnärinnan Carolina Benedicks-Bruce och professorn Carl B. (se nedan 2—4).


Svenskt biografiskt lexikon