Suppliker (folkets vädjanden om hjälp till kung och överhet)

Suppliker är ansökningar eller böneskrifter från enskilda eller grupper av undersåtar, riktade till överheten, t.ex. kungen, landshövdingen eller riksdagen. Avsändaren kunde bland mycket annat anhålla om ekonomiskt stöd, skattelindring, rätt till en fastighet, tillstånd att utöva en verksamhet eller hjälp att driva in en skuld. Supplikerna var ett sätt för även fattiga och i många avseenden maktlösa kvinnor och män att göra sin röst hörd, lägga fram en begäran och ibland få gehör för den. Eftersom suppliker kunde lämnas in till många olika myndigheter återfinns de också i många olika myndighetsarkiv.

Till drottningen
Till Krigskollegium
Till Flottans pensionskassa
Till Länsstyrelsen i Örebro län
Till ambassadören Curt von Stedingk
Till regementena
  • Rullor 1660 Brev och suppliker från mönstringar i västra Sverige i april och maj 1660.
  • Rullor 1663 Suppliker och resolutioner vid generalmönstringen i Finland år 1663.
  • Rullor 1669 Skrivelser, suppliker och attester från enskilda m. m.
Övrigt
Supplikregister

Ladda ner och sök i register över suppliker inkomna till Örebro (Närke och Värmlands) länsstyrelse på 1700-talet. Här hittar du bland annat uppgifter om supplikernas innehåll och om inblandade personer i nästan 800 supplikärenden.

Ladda ned registret (Excel)
Ladda ned presentation av registret (pdf)

Vägledningar

Kärt besvär (pdf)
Vägledning till supplikmaterial i myndighetsarkiven.

Extern länk

Gender and work