Rullor 1620–1723

Detta är en av krigsarkivets viktigaste källserier för tiden före yngre indelningsverkets genomförande på 1680-talet, senare ett bra komplement till samlingen Generalmönsterrullor. Rullorna upptar all slags personal och omfattar ett stort antal regementen, utskrivna och värvade, svenska som utländska. Detta i en tid då de flesta av stormaktstidens krig utspelades.

Det förekommer luckor av att handlingar förstördes under fälttågen i Ryssland och Polen. Samlingen är kronologiskt ordnad. Inom respektive år är det ordnat enligt följande: a Livgardet. b Infanteriet. c Kavalleriet. d Sveriges utomnordiska provinser.

Register till Rullor 1620–1723

Registret innehåller uppgifter med sidhänvisning över regementen och kompanier som har registrerats årligen. Namn på regements- och kompanichefer anges.

Rullor 1724–

Samling består av rullor över svenska arméförbanden från 1724 till ca 1865. Informationen är nästan densamma som i Generalmönsterrullorna. Generalmönsterrullorna är ofta ofullständiga under krigsår därför är Rullor 1724– ett viktigt komplement och ofta det enda ställe där man kan hitta uppgifter, särskilt under 1808–1809 års krig.

Vilka uppgifter kan du hitta?

Uppgifter man kan hitta i Rullor 1620–1723 och Rullor 1724–  är t.ex. grad, nummer, rusthållets namn, ålder, civilstånd, födelseort, längd, tjänstgöringstid, betyg, deltagande i fälttåg, sjukdomar och lyten. Det är stora variationer i materialet om vilka uppgifter man får i en del fall noterades bara namnet.

Ämnesområde

Militaria