Index


Norra Skånska kavalleriregementet

Bjäre härads kompani

Livkompaniet

Sandby kompani

Smålands kavalleriregemente

Andre majorens kompani

Förste majorens kompani

Jönköpings kompani

Kommenderade till Stockholm

Livkompaniet

Regementsstaben

Sunnerbo kompani

Vetlanda kompani

Östra härads kompani

Överstelöjtnantens kompani