Index


Karelska dragonregementet

Förste majorens skvadron

Gratialister

Kymmenegårds kompani

Nedre Savolax kompani

Regementsstaben

Värvade skvadronen

Övre Savolax kompani