Index


Västgöta tre och femmänningsregemente kavalleri

Livkompaniet

Majorens kompani

Regementsstaben

Ryttmästare Fikenbohms kompani

Ryttmästare Kathens kompani

Ryttmästare Krüdeners kompani

Ryttmästare Löwenkültz kompani

Ryttmästare Schultz kompani

Överstelöjtnantens kompani