Index


Askersunds landsförsamling

Algrena bruk

Allmänna nattvardsgångar

Allmänningsboda

Antal nattvardsgångar

Askersundsby

Askmanstorp

Aspa gård

Aspafallet

Backa

Backen

Bengtstorp

Berglunda

Bergsätter

Björkfallet

Björklund

Björngrind

Björnstorp

Blommedal

Boda

Boda soldattorp

Bodabacken

Bodaberg

Bodadalen

Brona

Brostugan

Bråten

Bålängstugan

Bäckadalen

Bäckafallet

Bäckastugan

Bäckatorp

Börjesgården

Dalängen

Djupsjö

Djupviken

Edö

Edöfallet

Ekemobygget

Ekemofallet

Ekemon

Ekenäs

Enebacken

Ensligheten

Evelund

Fallakärret

Fallamodal

Fattighuset

Fiskartorp

Fiskvik

Flodsjöberg

Folkmängdsuppgift

Gammalrödjan

Gransjötorp

Grindtorpet

Gruvängen

Grönlid

Gustavslund

Gustavstorp

Gäddviken

Gärdesberg

Göranstorp

Hagaberg

Hagelund

Hemmingstorp

Hemmingsön

Holmen

Holmstorp

Hunnängen

Husförhörsplatser

Huvud

Håkadal

Hällen

Hökhällen

Igelsjöberg

Ingelsbyle

Isberg

Janstorp

Johanstorp

Jonstorp

Karlbygget

Karlslund

Karlstorp

Karstorp

Kasperstorp

Kerstinstorp

Klockarebacken

Klockarebostället

Klubbagården

Kohagen

Kolfallet

Kolängen

Koppartorp

Kristineberg

Kroneberg

Kungstorp

Kvarnfallet

Kvarnkärret

Kvarnsjömon

Kvarnängen

Ködjan

Ladängen

Larsboda

Lilla Aspön

Lilla Ekemofallet

Lilla Gårdsjöängen

Lilla Hemmingstorp

Lilla Isåsen

Lilla Persberg

Lilla Smedstorp

Lisabon

Lotorpet

Lyckan

Lyckekärret

Lycksberg

Lysemon

Läggesta

Läggesta gruva

Läggestaskogen

Lägret

Lövbofallet

Mofallet

Mosshållet

Mötet

Nordhammar

Norra Algrena

Norra Gruvstugan

Norra Hagaberg

Norra Lyckekärret

Norra Lövbofallet

Norrgården

Nybygget

Nynäs

Nynäs soldattorp

Nysätter

Olofstorp

Oskarstorp

Paradiset

Pellagården

Persberg

Persien

Petersburg

Rasstorp

Register By/Gård

Rosendal

Rude

Rudfallet

Rödjan

Sagersta

Sagersta soldattorp

Sandmon

Saxen

Segersberg

Sinsberg

Sjöholmen

Sjölunda

Sjörödjan

Sjöstorp

Skogen

Skoporten

Sköttagården

Sockenstugan

Solbacken

Soldattorpet

Stampen

Starketorp

Starketorps kvarn

Starketorps soldattorp

Stenporten

Stenstorp

Stjärnsund

Stockshammar

Stora Isåsen

Stortorp

Storängen

Strömsvik

Svartsjöfallet

Södra Gruvstugan

Södra Gårdsjötorp

Södra Hagaberg

Södra Hagelund

Södra Hunna

Södra Rosendal

Sörgården

Tasstorp

Tegeludden

Tikanäs

Timsrödjan

Torstorp

Torstorps soldattorp

Trasstorp

Trädgårdstorp

Tyrestorp

Tärnstugan

Udden

Uddersberg

Uvaberget

Venen

Vinna

Vinna soldattorp

Vinnadalen

Vinnasjö

Vinnaskogen

Våknesta

Våknesta soldattorp

Våksberg

Vässle

Västra Gårdsjötorp

Västra Hagalund

Västra Segersberg

Vättersvik

Zakristorp

Åbo

Årödjan

Åsen

Åskillnan

Åstmarken

Åstnäs

Åstnäs soldattorp

Åvikamon

Åviken

Ältetorp

Ängafallet

Ängarne

Ängaskog

Ängatorp

Ängatorps kvarn

Ängen

Ängens soldattorp

Ängvaktartorp

Ävje

Österstugan

Östra Perstorp