Index


Lillkyrka

Allmänna nattvardsgångar

Aspetorp

Asplund

Beväringskarlar

Björbotorp

Björbotorp komministerboställe

Björkbacken

Björkekullen

Björkön

Björntorp

Björntorp soldattorp

Blyberga

Blyberga kyrkoherdeboställe

Brandstorp

Brohammar

Brohammar soldattorp

Brohammarstorp

Bäcktorp

Djupadal

Ekeberg

Ekeberg säteri

Eken

Eklund

Ektorp

Engelbrektsgården

Eriksdal

Fallet

Fattighuset

Finnmossen

Fogdegården

Fågeltorp

Grytfall

Grythem

Grythem soldattorp

Gunnarstorp

Gunnarsökna

Gålltorp soldattorp

Gölmossen

Götarsvik

Götarsvik säteri

Husartorpet

Hälglöt

Hälltorp

Hällöta sten

Hälserud

Högtorp

Johannislund

Karltorp

Karltorp soldattorp

Klockaregården

Korsbacken

Korset

Kyrkbyn

Kärsta

Kärsta soldattorp

Laggargården

Laktorp

Liljedalen

Lilla Arntäppan

Lilla Brotorp

Lilla Brånstorp

Lilla Gålltorp

Lilla Haget

Lilla Hasstorp

Lilla Rudetorp

Lilla Rönningstorp

Lilla Sättertorp

Lilla Sättran

Lilla Vasstorp

Lilla Älterud

Lund

Lysinge

Lysingsbacke

Lysingstorp

Malmstorp

Mellangården

Mellantorp

Mon

Mosstorp

Munkaboda

Munketorp

Norrgården

Norrtorp

Nytorp

Oljeberget

Pannboda

Prästtorp

Register By/GårdSkabäcken

Skogsberg

Skogsmossen

Skogstorp

Skomakaretorp

Slyte

Slyte Grind

Slyte gästgivaregård

Slyte husartorp

Slyte häradsskrivaregård

Slyte malm

Slyte soldattorp

Slytebotorp

Slytefallet

Slytesågen

Smedstorp

Snickartorp

Soldater

Soldattorpet

Starkhälla

Stomkilen

Stora Arntäppan

Stora Brotorp

Stora Gålltorp

Stora Haget

Stora Hasstorp

Stora Rudetorp

Stora Rönningstorp

Stora Sättran

Stora Vasstorp

Stora Älterud

Storgården

Sundsbäck

Svältrike

Sågaregården

Södergården

Tallbacken

Tecknens betydelse

Tomtagården

Valfisken

Vapenvilan

Västergården

Ymningsberg

Åsta

Åsta Gata

Åsta husartorp

Åsta soldattorp

Åstorp

Östergården

Östra gården