Index


Gräve

Antal nattvardsgångar

Beväringskarlar

Död och begravning

Fiskartorpet

Födelse och dop

Gräve

Husförhörsplatser

Håkansgård

Håsta

Håsta gården

Hättinge

Kaptensbostället

Konfirmation

Kyrkobord

Källtorp

Lysning och vigsel

Norrgården

Nybble

Per nilsgård

Ryttare

Räkenskaper kyrka

Räkenskaper Kyrka

Räkenskaper kyrka

Soldater

Storgården

Södra gården

Sörby

Västgötagården

Åkerby

Åkerby herrgård