Index


Älvestad

Död och begravning

Födelse och dop

Handlingar om kyrkan

Inflyttning

Konfirmation

Lysning och vigsel

Murdelning

Märkliga händelser

Series pastorum

Sockenstämmans protokoll

Utflyttning