Index


Tryserum

Budkalvelsförordning

Död och begravning

Födelse och dop

Handlingar om kyrkan

Inkomna skrivelser

Inventarier och arkivförteckning

Lysning och vigsel

Minnessaker

Märkliga händelser

Roteindelning

Räkenskaper kyrka

Series commistrorum

Series pastorum

Sockenstämmans protokoll