Du får veta den avlidnes namn (i vissa fall yrke), ålder eller födelsedatum, hemort, anhörig, ur vilket arkiv originaluppgifterna är hämtade, tidpunkt för dödsfallet och begravningen samt dödsorsaken.

Lista över dödsorsaker och sjukdomsnamn – förr och nu
Sjukdomsnamn och sjukdomar i äldre tid

Vilken är källan?

Källan är kyrkans död- och begravningsbok. Dödboken är en i datum kronologisk förteckning över avlidna personer i församlingen. Registret innehåller uppgifter från församlingar i Blekinge, Gotlands, Hallands, Jämtlands, Kristianstads, Malmöhus och Västernorrlands län. Observera att en del av församlingarna kan förekomma i mer än ett register.

Blekinge, Hallands, Kristianstads och Malmöhus län
Gotlands län
Jämtlands län
Västernorrlands län

Registret upprättat av

Landsarkivet i Lund/projektet DDSS, Malmö stadsarkiv, Landsarkivet i Visby, Landsarkivet i Östersund, Ådalens släktforskarförening och Riksarkivet SVAR – Svensk arkivinformation. Registret från Ådalens släktforskarförening är upprättat för mer än 20 år sedan. Om man vill ha tillgång till ett uppdaterat register kan man bli medlem i Ådalens släktforskarförening  och be om access till Anleda.