Innehåller domboksregister för Västra härad i Jönköpings län 1611–1730.

Vilka uppgifter kan du hitta?

Från träfflistan för de tingsärenden du sökt kan du välja ärende för postvisning. I postvisning visas uppgifterna om samtliga personer som är omnämnda i det valda tingsärendet samt uppgifter om det aktuella tinget och domboken. I postvisningen kan du också, om du har abonnemang i ArkivDigital, logga in och komma direkt till bilden med det uppslag i domboken där aktuellt tingsärende börjar och i förekommande fall även till bild med saköreslängd för aktuellt ting. Saköreslängd är en förteckning över bötfällda personer. Se vidare under detaljerad information.

Vilken är källan?

Huvudkälla är de renoverade domböckerna för Västra härad i Jönköpings län som de presenteras i ArkivDigital . De fysiska domböckerna finns på Landsarkivet i Vadstena.

Personers förnamn anges normalt normerade enligt uppgifter under PersonnamnSveriges Släktforskarförbunds websida Rötter .

Uppgifter om prästers fullständiga namn, socken där de hade sin tjänst och deras dödsår har hämtats från Gotthard Virdestams m.fl. Växjö stifts herdaminne del 1–8 med tryckår 1921–1934. Dessa böcker finns digitalt tillgängliga hos ArkivDigital.

Platsers namn har i första hand hämtats från websidan med ortsnamnsregistret hos Institutet för språk och folkminnen . Om platsen inte finns där används äldre husförhörslängders maskinskrivna register från 1900-talet.

Registret upprättat av

Ingemar Axelsson, Norrahammar.

Ingående härader

Västra häradsrätt 1611–1730