Denna autografsamling ingår i Ericsbergsarkivet. Volymerna 1–314 finns skannade.

Vilka uppgifter kan du hitta?

Autografsamlingen består av brev som är undertecknade av olika personer. (Svenska autografer, alfabetiskt A–Ö Vol. 1–245, Utländska autografer, nationsvis och inom länderna alfabetiskt Vol. 246–281, Svenska kungliga autografer, kronologiskt Vol. 282–302, Utländska kungliga autografer, nationsvis Vol. 303–314) Volymerna är sorterade efter avsändarens hemland och därefter i bokstavsordning.

Vilken är källan?

Ericsbergsarkivet deponerades 1948 av familjen Bonde i Riksarkivet. Det är ett av de största arkiven i landet i kategorin privata gods- och slottsarkiv. Arkivet förvaras på Riksarkivet.