Jämtlands län

Registernamn

Födelseregister – Jämtlands län

Anmärkning

Register över födda, vigda, döda och flyttade personer i Jämtlands län. Uppgifterna är huvudsakligen hämtade från ministerialböckerna (födelse- och dopböcker, lysnings- och vigselböcker, död- och begravningsböcker) med bilagor. För registret över flyttade har de registrerade uppgifterna hämtats från flyttningslängderna samt bilagorna till dessa. I de fall huvudkällorna saknas har husförhörslängderna med bilagor tjänat som underlag. I vissa fall har registret kompletterats med uppgifter från andra källor än kyrkoarkiven, t. ex. från mantalslängder och även kyrkogårdens gravstenar (Sveg). Registret omfattar ca 300 000 poster och har upprättats av Landsarkivet i Östersund. Dataregistreringen har utförts av ARKIDIG, ett arbetsmarknadsprojekt drivet av Östersunds kommun och finansierat av Arbetsförmedlingen i Östersund.

Registren upprättade av

Landsarkivet i Östersund.

Ingående församlingar

Alanäs 1810–1875
Alsen 1689–1875
Aspås 1689–1880
Berg 1695–1875
Bodsjö 1689–1875
Bodum 1826–1875
Borgvattnet 1782–1883
Brunflo 1689–1875
Bräcke 1780–1875
Fjällsjö 1684–1875
Fors 1689–1875
Frostviken 1842–1875
Frostvikens lappförsamling 1842–1875
Frösö 1692–1875
Föllinge 1737–1875
Föllinge lappförsamling 1747–1853
Hackås 1703–1875
Hallen 1693–1875
Hammerdal 1687–1875
Hede 1776–1875
Hede lappförsamling 1851–1858
Hotagen 1801–1875
Hotagens lappförsamling 1855–1875
Håsjö 1689–1875
Häggenås 1693–1875
Hällesjö 1689–1875
Kall 1689–1875
Klövsjö 1695–1875
Kyrkås 1693–1875
Lillhärdal 1691–1875
Linsell 1807–1875
Lit 1694–1875
Ljusnedal 1749–1875
Lockne 1781–1875
Marby 1764–1875
Marieby 1689–1875
Mattmar 1689–1875
Myssjö 1703–1875
Mörsil 1688–1875
Norderö 1692–1875
Nyhem 1862–1875
Näs 1704–1875
Näskott 1688–1875
Offerdal 1642–1667, 1688–1875
Oviken 1705–1875
Ragunda 1738–1875
Revsund 1688–1875
Rätan 1695–1875
Rödön 1688–1875
Storsjö 1750–1875
Ström 1695–1875
Stugun 1689–1875
Sundsjö 1688–1875
Sunne 1692–1875
Sveg 1636–1642, 1731–1875
Tåsjö 1783–1875
Tännäs 1749–1875
Undersåker 1689–1875
Undersåkers lappförsamling 1783–1877
Vemdalen 1786–1875
Ytterhogdal 1681–1875
Åre 1689–1883
Ås 1727–1875
Åsarne 1861–1875
Älvros 1798–1830, 1860–1875
Östersund 1789–1875
Överhogdal 1691–1875
Uppgifter om dödfödda barn saknas ofta i källorna och därmed också i registret.
 
Årtalsangivelserna ska ses som en fingervisning om inom vilka perioder det är meningsfullt att söka uppgifter. Endast större luckor har redovisats vilket innebär att det förekommer kortare luckor även inom de ovan angivna intervallen. Enstaka uppgifter kan finnas även i luckorna samt före/efter angivet intervall.