Fångvårdsstyrelsens arkiv över frigivna straffarbetsfångar mellan åren 1876–1939 har skannats in och registrerats. Uppgifterna från registerkorten, över fångarna, är sökbara och kopplade till skannade bilder av källdokumenten.

Vilka uppgifter kan du hitta?

Registerkorten innehåller fotografier på de frigivna fångarna samt information om datum för ankomst till fängelset, namn, födelseår, yrke hemort, brottets art, typ av straff med mera. Det är framförallt registerkort över dömda män som finns i databasen men även ett litet antal kvinnor finns registrerade. Dessutom är det framför allt personer som fått ett straff längre än ett år som finns registrerade i databasen. 

Läs mer om vilka uppgifter du kan hitta

Vilken är källan?

Fångvårdsstyrelsens arkiv över frigivna straffarbetsfångar mellan åren 1876–1939. Serie E 2 EA "Inkomna uppgifter rörande frigivna fångar" (1877–1929), innehåller fotografier, vilken har sin fortsättning i Kansliavdelningens arkiv serie E 4 (1930–1939).

Registret upprättat av

Riksarkivet SVAR (Arkion)

Ämnesområden