Vilka uppgifter kan du hitta?

Fångrullor

Förteckning över vilka som satt i fängelset. Här finns information om: datum för fångens ankomst till fängelset, namn, hemort, brottets art, typ av straff m.m. Uppgifter som kommit till under olika tidsperioder är födelseår, signalement, klädsel, om fången utövat något hantverk, vilka kläder fången fått i fängelset, vilka extra bestraffningar de fått för sitt uppförande i fängelset. Även uppgifter om fångens föräldrar eller nära anhöriga, uppgifter om tidigare levnadsöden, hur fången skött sig i fängelset finns nedtecknat.

I fångrullorna får man inte bara veta när vederbörande avtjänade sitt fängelsestraff utan även datum för domen eller när straffet påbörjades. Med datumet för domen hittar man sedan domen i domboken betydligt lättare. I domboksmaterialet kan man ofta ta del av de intressanta omständigheterna i samband med ett brott.

Listor från olika fängelser ger överblick och möjligheter att spåra en fånge, när man inte från andra källor vet på vilket fängelse han avtjänade sitt straff. Därmed kan databasen komma till nytta om man t.ex. i husförhörslängderna hittar uppgifter om att en person/släkting dömts till fängelsestraff.

Fånglistor

Förteckning över vilka som satt i häktena. Här finns: Datum för ankomst till fängelset eller häktet, namn, födelseår, förteckning på medhavda kläder, pengar, yrke, hemort, brottets art, typ av straff, vilken domstol som dömt m.m

Fångrullorna och fånglistorna kan komma till nytta om man ex i husförhörslängderna påträffar uppgifter om att en person/släkting dömts till fängelsestraff.

Fotoregister över fångar

Fotoregister över personer i brottsmålsakter. Här finns: Namn, yrke, födelsedatum, församling, volym och sida.

Tillbaka