bild
Arkiv

Drottning Hedvig Elisabet Charlotta

Kungliga arkiv

 Arkiv (1 st)

 Serier (14 st)

ReferenskodTitelTidAnmärkning 
aEgenhändiga anteckningar, ritningar m.m.
 
bUtgångna brev
 
cIngångna brev
 
dHandlingar rörande prinsessan H. E. Charlottas uppfostran och studier
 
eHovets nöjen
 
fVersar och andra litterära alster
 
gVersar, tryckalster m.m. rörande franska revolutionen
 
hHandlingar rörande dövstumundervisningen1808 – 18181. Egenhändiga annotationer av drottning Hedvig Elisabet Charlotta.
2. Brev till drottningen såsom Institutets för blinda och dövstumma beskyddarinna. B-Å
3. Anteckningar om dövstumsundervisningen i utlandet.
4. Professor Castbergs rapporter 1816-1817.
5. Institutets ekonomiska angelägenheter.
6. Instruktioner och reglementen 1812, 1816, u.å.

Gåva av kommendör A. Egerströms sterbhus 31/8 1899.
 
iHandlingar rörande drottningens personliga förhållanden och egendom
 
kBibliotekskataloger
 
lArvshandlingarRör huvudsakligen arvet efter hertiginnans moders faster hert. Sofia Charlotta av Mecklenburg.
 
mEgenhändigt förda räkenskapsböcker
 
nInkomna räkningar o.d.
 
oBouppteckningshandlingar efter drottning H.E. Charlotta