Registret är begränsat till dem som arbetade vid Garpenbergs bruk under mitten av 1800-talet och innehåller uppgifter ur brukets avräkningsböcker avseende 1800-talets senare hälft, 1854–1874.

Vilka uppgifter kan du hitta?

Avräkningsböckerna är en utomordentligt viktig källa för att kunna beskriva de ekonomiska förhållandena vid ett bruk. I synnerhet förhållandet för de anställda bruksfolket. Exempel på uppgifter i registret; för- och efternamn, bostadsort, yrke, yrkeskod, kategori, räkenskapsår, transaktionsdatum, kostnad, delsumma, belastat konto, mängd, sort (varuslag) och myntsort.

Vilken är källan?

Vid mitten av 1500-talet grundade Gustaf Vasa Garpenbergs bruk. Här bröts malm och järn i betydande mängder. Bruket blev aktiebolag 1855 och gick i konkurs 1910.

Som underlag till registret har använts Garpenbergs Bruks avräkningsböcker avseende 1800-talets senare hälft, 1854–1874. Avräkningsböcker är en sorts bokföring över vad som tagits ut och tillkommit till Garpenbergs bruk.

Registret upprättat av

Riksarkivet SVAR (Arkion) i samarbete med Hedemora kommun, Arbetsförmedling samt Garpenbergs utvecklings AB med flera.

Om projektet


Ordlista

Ämnesområde

Närings- och yrkesliv