Vilka uppgifter kan du hitta?

I detta register som innehåller uppgifter om boställen, rusthåll, rotar och mycket annat kan du till exempel få fram i vilket kompani och regemente samt rote en soldat verkade.

Vilken är källan?

Källan till registret är "Statistiskt sammandrag af Svenska indelningsverket", ett bokverk som gavs ut 1855–1858 av Claes Lorentz Grill.

Texten är bokstavstroget avskriven från det tryckta verket. Vid sammanställandet av registret har dock vissa sökbegrepp normaliserats och emellanåt även rättats från originalet.

Där felaktigheter i originaltexten upptäckts, exempelvis att en socken förts till fel härad eller ett boställe till fel socken, har felaktigheterna rättats utan vidare kommentar.

Om Claes Lorentz Grill

Registret upprättat av

Samarbete mellan Riksarkivet och Sveriges Släktforskarförbund.

Registrering av materialet har bedrivits vid Riksarkivet. Kvalitetsgranskning och normalisering av registret har genomförts huvudsakligen av Sveriges Släktforskarförbund.

Ämnesområde

Militaria