Registret omfattar perioden 1840–1920. Här kan du söka i ärendemeningen till konseljärenden, totalt 581 540 stycken från sju olika departement. Departementens konseljlistor har registrerats för att förenkla sökning av konseljärenden.

En konseljakt innehåller samtliga handlingar som utgör underlag för regeringens eller (som det hette fram till 1974) Kungl. Maj: ts beslut.

Vilka uppgifter kan du hitta?

Datum, ärendenummer, vilket departement som behandlat ärendet, ärendemening och vad ärendet handlade om. Du kan beställa kopior av hela eller delar av ärendet.

Vilken är källan?

De sju departementen vilkas ärenden finns i registret.

  • Civildepartementet 1841–1920
  • Ecklesiastikdepartementet 1841–1920
  • Finansdepartementet 1841, 1846–1920
  • Jordbruksdepartementet 1900–1920
  • Justitiedepartementet 1846–1920
  • Lantförsvarsdepartementet 1840–1920
  • Sjöförsvarsdepartementet 1840–1920

Historik