Kartering är en viktig beståndsdel i krig och försvar. Därför är Krigsarkivets samlingar av historiska kartor så omfattande, särskilt vad gäller utlandet. Samlingarna omfattar såväl svenska som utländska topografiska kartor, samt städer och fästningar från hela världen. Dessutom finns här sjökort samt kartor och planscher som beskriver en särskild händelse – till exempel ett slag, en belägring eller en marschväg.

Kartorna är tryckta eller vackert handritade med stor detaljrikedom. De äldsta kartorna dateras till sent 1500-tal, de yngre från 1980-talet, men den största delen är från 1700- och 1800-talen.

Samlingarna omfattar också ett stort antal ritningar över militära byggnader, vapen, fartyg, fordon, flygplan, fanor och uniformer med mera. Bara en bråkdel finns ännu tillgängligt digitalt.

Du kan beställa färgutskrift i naturlig storlek av kartor och ritningar. Beställning och prisförfrågan görs via sökfunktionen.