Visar träff 21-39 av 39

Arkiv
Titel
Referenskod
Offert
Bild

Arkiv: Utländska kartor
Titel: Ryssland, detaljkartor. Curland, Lifland, Estland, Ingermanland och Wiborgs Län.
Referenskod: SE/KrA/0403/32/048 32

Arkiv: Utländska kartor
Titel: Ryssland, detaljkartor. Curland, Lifland, Estland, Ingermanland och Wiborgs Län.
Referenskod: SE/KrA/0403/32/048 01

Arkiv: Utländska kartor
Titel: Ryssland, detaljkartor. Curland, Lifland, Estland, Ingermanland och Wiborgs Län.
Referenskod: SE/KrA/0403/32/048 06

Arkiv: Utländska kartor
Titel: Ryssland, detaljkartor. Curland, Lifland, Estland, Ingermanland och Wiborgs Län.
Referenskod: SE/KrA/0403/32/048 07

Arkiv: Utländska kartor
Titel: Ryssland, detaljkartor. Curland, Lifland, Estland, Ingermanland och Wiborgs Län.
Referenskod: SE/KrA/0403/32/048 19

Arkiv: Utländska kartor
Titel: Ryssland, detaljkartor. Curland, Lifland, Estland, Ingermanland och Wiborgs Län.
Referenskod: SE/KrA/0403/32/048 30

Arkiv: Utländska kartor
Titel: Ryssland, detaljkartor. Curland, Lifland, Estland, Ingermanland och Wiborgs Län.
Referenskod: SE/KrA/0403/32/048 31

Arkiv: Utländska kartor
Titel: Ryssland, detaljkartor. Curland, Lifland, Estland, Ingermanland och Wiborgs Län.
Referenskod: SE/KrA/0403/32/048 17

Arkiv: Utländska kartor
Titel: Ryssland, detaljkartor. Curland, Lifland, Estland, Ingermanland och Wiborgs Län.
Referenskod: SE/KrA/0403/32/048 02

Arkiv: Utländska kartor
Titel: Ryssland, detaljkartor. Curland, Lifland, Estland, Ingermanland och Wiborgs Län.
Referenskod: SE/KrA/0403/32/048 09

Arkiv: Utländska kartor
Titel: Ryssland, detaljkartor. Curland, Lifland, Estland, Ingermanland och Wiborgs Län.
Referenskod: SE/KrA/0403/32/048 22

Arkiv: Utländska kartor
Titel: Ryssland, detaljkartor. Curland, Lifland, Estland, Ingermanland och Wiborgs Län.
Referenskod: SE/KrA/0403/32/048 26

Arkiv: Utländska kartor
Titel: Ryssland, detaljkartor. Curland, Lifland, Estland, Ingermanland och Wiborgs Län.
Referenskod: SE/KrA/0403/32/048 29

Arkiv: Utländska kartor
Titel: Ryssland, detaljkartor. Curland, Lifland, Estland, Ingermanland och Wiborgs Län.
Referenskod: SE/KrA/0403/32/048 27+28

Arkiv: Utländska kartor
Titel: Ryssland, detaljkartor. Esthland end Ingermanland oder S:t Petersburg...
Referenskod: SE/KrA/0403/32/137

Arkiv: Utländska kartor
Titel: Ryssland, detaljkartor. Ingermanland und Carelen.
Referenskod: SE/KrA/0403/32/046

Arkiv: Utländska stads- och fästningsplaner
Titel: Ryssland. Leningrad / S.-Peterburg. Grund-Riss und Land-Karte Der Vestung S. Peters-Burg in Ingermanland.
Referenskod: SE/KrA/0406/19/015/008

Arkiv: Utländska stads- och fästningsplaner
Titel: Ryssland. Leningrad / S.-Petersburg. Ett kårt Project af de Placers sampt Befästningars form och Fortification, som i denna Krigstijden uthi Herradömet Ingermanland af Rysserne äro anlagde.
Referenskod: SE/KrA/0406/19/015/015

Arkiv: Utländska stads- och fästningsplaner
Titel: Östersjöprovinserna. Reval. Faciat af Domska Polygonen mellan Bastionerne Sveri/g/e och Ingermanland. (Reval)
Referenskod: SE/KrA/0406/28/040/079