Porträtt ur Arméns och Flottans porträttsamlingar av i huvudsak svenska officerare har skannats in och registrerats i denna databas, sammantaget drygt 18 000 bilder. Uppgifterna från porträttsamlingarna är sökbara och kopplade till de skannade porträtten. Arméns porträttsamling innehåller även ett antal porträttfotografier av civila kvinnor och män. Flottans porträttsamling innehåller även gruppfotografier av exempelvis kadetter samt ett antal utländska porträtt.

Vilka uppgifter kan du hitta?

De två porträttsamlingarna innehåller förutom fotografier, reprofotografier av målningar, teckningar och gravyrer. Då det inte är enbart fotografier i samlingarna kan man finna personer som levde även före kamerans tid. Uppgifter som du kan hitta i samlingarna är namn, födelseår, dödsår, yrke/titel, tjänstgöringsregemente samt andra tjänstgöringar.

Vilken är källan?

Arméns och flottans porträttsamlingar på Krigsarkivet.

Registret upprättat av

Riksarkivet SVAR (Arkion)

Kort historik