Kungliga patriotiska sällskapet utdelar ett antal medaljer inom olika verksamhetsområden. Sökregistret innehåller uppgifter om personer som fått Kungliga patriotiska sällskapets (KPS) medaljer under perioden oktober 1900-maj 1941. Registret innehåller 52 705 poster.

Vilken är källan?

Registret är baserat på serie C1b Diarium över ansökningar (volymerna C1b:3–C1b:11) i Kungliga patriotiska sällskapets arkiv som förvaras på Riksarkivet.

Du kan också titta i Kungliga patriotiska sällskapets arkiv i protokollen i serie A1a för att hitta beslut om en person fått medalj eller i diariet över ansökningar i serie C1b för dessa år. För en del av ansökningarna finns även själva ansökningshandlingen sparad i serie E6 Övriga inkomna handlingar. Uppgifterna i samtliga dessa serier ligger i kronologisk ordning.

Om en person fått medalj tidigare eller senare än 1900–1941 måste du veta ungefär vilket år personen har fått medalj.

Registret upprättat av

Riksarkivet

Historik

Ämnesområde

Närings- och yrkesliv