Landskapshandlingarna är den viktigaste källan till 1500-talets lokala och regionala förhållanden.

Vilka uppgifter kan du hitta?

Landskapshandlingarna innehåller räkenskaper från fogdarna i olika härader, på kungliga slott och kungsgårdar, men de innehåller också räkenskaper från städer, fisken och bergsbruk samt olika slag av kyrkliga räkenskaper. I detta ingår också mantalsregister där man kan finna sockenvis vilka som skrevs för en gård som är våra äldsta skattelängder.

Vilken är källan

Källan till Landskapshandlingar är räkenskaperna från Vasatidens fogdar för tiden 1530–1630. Arkivet förvaras på Riksarkivet i Stockholm.

Historik

Ämnesområde

Skatter