Länsförvaltningen har sitt ursprung från stormaktstiden. Genom regeringsformen 1634 och landshövdingeinstruktionerna 1635 och 1687 skapades den länsförvaltning som bestått i sina huvuddrag fram till modern tid. Landshövdingen kallades ursprungligen konungens befallningshavande. Han skulle se till att rikets lagar följdes, att staten fick in sina skatter och så vidare. Han blev också länets talesman gentemot den centrala statsmakten.

Efter 1687 bildas landskansli och landskontor. Landskansliet leddes av landssekreteraren som var ansvarig för allmänna ärenden. Landskontoret leddes av landshövdingens närmaste man landskamreren som var ansvarig för ärenden av ekonomisk karaktär.

Landskansliets arkiv

Arkiv innehåller handlingar om in- och utrikesresandes pass, rovdjursbekämpning, väghållning, trafikärenden, kronoparker, näringar, gästgiverier, fångvård, brev och resolutioner.

Landskontorets arkiv

I arkivet hittar du bland annat mantalslängder, jordeböcker, tiondelängder, avkortningslängder, rusttjänstlängder, restlängder och resolutioner.

Endast delar av materialet har digitaliserats.

Ämnesområde

Skatter