Mantalslängder finns bevarade fr.o.m. 1652 men inte för varje år. Fr.o.m. 1830 är samtliga år bevarade. Skannat till 1915.

Krontaxeringslängder innehåller verifikationer till allmänna bevillningen, mantalspenningar, vites- och ensaksböter, matlagspenningar, saluaccisen, brännvinsminuteringsavgiften, Vadstena krigsmanshusavgift, riddarhus-, kurhus- och fattighusavgifter, bötesmedel eller straffavgifter. Dessa finns skannade med vissa luckor från 1701 till 1841.

Så här söker du

I rullistan ovan finner du länkar till register som hjälper dig att hitta i materialet. Här finns information om år, distrikt/rote och mantalsskrivningsnummer som du behöver för att fortsätta sökningen.

Det finns även register hos Stockholms stadsarkiv som kan vara till hjälp. Mantalsregister 1800-1884, Stockholms stadsarkivs webbplats

Vilka uppgifter kan du hitta?

Mantalslängdernas uppgifter är grundade på de mantalsuppgifter som alla skattskyldiga lämnade in i slutet av varje år och visar vilka som bodde i fastigheten vid tillfället för mantalsskrivningen. Samtliga hushållsmedlemmar finns vanligtvis med. Längderna är ordnade efter fastighet. Information finns om personers ålder eller födelsedatum, ekonomi, hälsa, tillgångar och vanor t.ex. alkohol- och tobaksbruk.

Krontaxeringslängder innehåller verifikationer till allmänna bevillningen, mantalspenningar, vites- och ensaksböter, matlagspenningar, saluaccisen, brännvinsminuteringsavgiften, Vadstena krigsmanshusavgift, riddarhus-, kurhus- och fattighusavgifter, bötesmedel eller straffavgifter.

Vilken är källan?

Överståthållarämbetet (ÖÄ) var den högsta civila förvaltningsmyndigheten i Stockholms stad mellan åren 1634–1967. Avdelningen för uppbördsärenden hade hand om mantalsskrivningen och ärenden rörande övriga skatter. När befolkningsmängden ökade i Stockholm under andra delen av 1800-talet hade kyrkan ingen möjlighet att göra husförhör eller sköta folkbokföringen vilket var brukligt på landsbygden. Mantalslängderna, Kronotaxeringslängderna och rotemansarkivet (1878–1926) är därför innehållsrika källor för att följa personer i Stockholm.

Originalhandlingarna förvaras på Stockholms stadsarkiv.


Roteindelning


Kontakt: kundcenter.svar[snabel-a]riksarkivet.se