Mantalslängder finns bevarade från och med 1652 men inte för varje år. Från 1830 är samtliga år bevarade. Skannat till 1915.

Krontaxeringslängder innehåller verifikationer till allmänna bevillningen, mantalspenningar, vites- och ensaksböter, matlagspenningar, saluaccisen, brännvinsminuteringsavgiften, Vadstena krigsmanshusavgift, riddarhus-, kurhus- och fattighusavgifter, bötesmedel eller straffavgifter. Dessa finns skannade med vissa luckor från 1701 till 1841.

Så här söker du

I rullistan ovan finner du länkar till register som hjälper dig att hitta i materialet. Här finns information om år, distrikt/rote och mantalsskrivningsnummer som du behöver för att fortsätta sökningen.

Det finns även register hos Stockholms stadsarkiv som kan vara till hjälp. Mantalsregister 1800–1884, Stockholms stadsarkivs webbplats

Vilka uppgifter kan du hitta?

Mantalslängdernas uppgifter är grundade på de mantalsuppgifter som alla skattskyldiga lämnade in i slutet av varje år och visar vilka som bodde i fastigheten vid tillfället för mantalsskrivningen. Samtliga hushållsmedlemmar finns vanligtvis med. Längderna är ordnade efter fastighet. Information finns om personers ålder eller födelsedatum, ekonomi, hälsa, tillgångar och vanor till exempel alkohol- och tobaksbruk.

Krontaxeringslängder innehåller verifikationer till allmänna bevillningen, mantalspenningar, vites- och ensaksböter, matlagspenningar, saluaccisen, brännvinsminuteringsavgiften, Vadstena krigsmanshusavgift, riddarhus-, kurhus- och fattighusavgifter, bötesmedel eller straffavgifter.

Vilken är källan?

Överståthållarämbetet (ÖÄ) var den högsta civila förvaltningsmyndigheten i Stockholms stad mellan åren 1634–1967. Avdelningen för uppbördsärenden hade hand om mantalsskrivningen och ärenden rörande övriga skatter. När befolkningsmängden ökade i Stockholm under andra delen av 1800-talet hade kyrkan ingen möjlighet att göra husförhör eller sköta folkbokföringen vilket var brukligt på landsbygden. Mantalslängderna, Kronotaxeringslängderna och rotemansarkivet (1878–1926) är därför innehållsrika källor för att följa personer i Stockholm.

Originalhandlingarna förvaras på Stockholms stadsarkiv.


Roteindelning

Ämnesområde

Skatter

Externa länkar

Stockholms stadsarkiv