Här kan du ta del av bl.a. vårdinrättningens inkomster och utgifter samt lokala förhållanden, protokoll från medicinalstyrelsen; ärenden, beslut, tjänsteansökningar etc. samt, rapporter över vårdade sjuka; ålder, sjukdomar m.m.

Vilka uppgifter kan du hitta?

Årsberättelserna anger bl.a. vårdinrättningens inkomster och utgifter, rapport över vårdade sjuka, ålder, sjukdomar, avlidna, operationer m.m.

Inspektörernas och överinspektörens rapporter; vårdinrättningens lokala förhållande, rutiner, anmärkningar.

Protokoll från medicinalstyrelsen; ärenden, beslut, tjänsteansökningar, inträdesförhör, examina m.m.

Vilken är källan?

Registret innehåller till Medicinalstyrelsen inkomna årsrapporter från sjukhus, lasarett och andra vårdinrättningar samt inspektörer 1876–1915. Hela beståndet är inte registrerat men registret innehåller ändå stora mängder rapporter som är återgivna i sin helhet. Arkivet förvaras på Riksarkivet. Vissa av dokumenten i registret har bilder som bilaga.

Registret upprättat av

Riksarkivet SVAR (Arkion) i samarbete med Länsarbetsnämnden Östergötlands län, Linköpings Universitet, Norrköpings kommun och Arbetsförmedlingen.

Kort historik