Här kan du ta del av bland annat vårdinrättningens inkomster och utgifter samt lokala förhållanden, protokoll från medicinalstyrelsen med ärenden, beslut och tjänsteansökningar samt rapporter över vårdade sjuka med ålder,sjukdomar med mera.

Vilka uppgifter kan du hitta?

Årsberättelserna anger bland annat vårdinrättningens inkomster och utgifter, rapport över vårdade sjuka, ålder, sjukdomar, avlidna, operationer med mera.

Inspektörernas och överinspektörens rapporter; vårdinrättningens lokala förhållande, rutiner, anmärkningar.

Protokoll från medicinalstyrelsen; ärenden, beslut, tjänsteansökningar, inträdesförhör, examina med mera.

Vilken är källan?

Registret innehåller till Medicinalstyrelsen inkomna årsrapporter från sjukhus, lasarett och andra vårdinrättningar samt inspektörer 1876–1915. Hela beståndet är inte registrerat men registret innehåller ändå stora mängder rapporter som är återgivna i sin helhet. Arkivet förvaras på Riksarkivet. Vissa av dokumenten i registret har bilder som bilaga.

Registret upprättat av

Riksarkivet SVAR (Arkion) i samarbete med Länsarbetsnämnden Östergötlands län, Linköpings Universitet, Norrköpings kommun och Arbetsförmedlingen.

Kort historik

Ämnesområde

Medicin