Nationell ArkivDatabas (NAD)

Här kan Du söka information om arkiv i Sverige. NAD är en databas som tillhandahåller ett nationellt arkivbildarregister med arkivhänvisningar, register över arkivinstitutioner med kontaktuppgifter samt hjälpdatabaser för topografisk indelning och förvaltningshistorik.

Ett flertal institutioner publicerar även sökbara arkivförteckningar i NAD samt andra sökmedel.

Nyheter

den 23 januari 2017
Folkräkning 1930
Nu finns även personer födda 1916 sökbara i 1930 ...


den 10 januari 2017
SCB-utdrag födda, vigda, döda år 1946
finns nu tillgängligt i SVAR, Digitala forskarsalen.


Tidigare nyheter