Måndag den 27 september kl. 16.30–22.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.

Kontrollera alltid öppethållande på webbplatsen om du planerar att besöka någon av Riksarkivets läsesalar. På grund av coronapandemin kan begränsningar av öppettiderna förekomma.

Otto Waldes katalog

Otto Walde (1879-1963) var bibliotekarie vid universitetsbiblioteket i Uppsala och Vetenskapssocieteten. Han sammanställde under sin yrkesbana flera bibliotekshistoriska översikter och register över framför allt äldre boksamlingar. Utöver dessa sammanställde han även ett register över enskilda (privata) arkiv. Registret tillkom under perioden 1920-tal—1950-tal och förvaras i original i universitetsbiblioteket i Uppsala.

Även om flertalet uppgifter om de enskilda arkiv som förekommer i katalogen kan vara förändrade eller obsoleta, är den en värdefull källa till äldre enskilda arkivbestånd. Katalogen innehåller omkring 25000 kort med uppgifter om närmare 20 000 arkivbildare från 1500-talets början till mitten av 1950-talet, med särskild tyngdpunkt på gods- och släktarkiv

Källa: Slagordsregister till Otto Waldes katalog över enskilda arkiv, Hans Sallander.

Här går du vidare till en digitaliserad version av Otto Waldes katalog i NAD.

Nyheter


den 15 juni 2021
Nya ämnen i Digitala forskarsalen
Sök efter kungar, celebriteter, samiskt, sjöfart ...


Tidigare nyheter