Otto Waldes katalog

Otto Walde (1879–1963) var bibliotekarie vid universitetsbiblioteket i Uppsala och Vetenskapssocieteten. Han sammanställde under sin yrkesbana flera bibliotekshistoriska översikter och register över framför allt äldre boksamlingar. Utöver dessa sammanställde han även ett register över enskilda (privata) arkiv. Registret tillkom under perioden 1920-tal–1950-tal och förvaras i original i universitetsbiblioteket i Uppsala.

Även om flertalet uppgifter om de enskilda arkiv som förekommer i katalogen kan vara förändrade eller obsoleta, är den en värdefull källa till äldre enskilda arkivbestånd. Katalogen innehåller omkring 25 000 kort med uppgifter om närmare 20 000 arkivbildare från 1500-talets början till mitten av 1950-talet, med särskild tyngdpunkt på gods- och släktarkiv

Källa: Slagordsregister till Otto Waldes katalog över enskilda arkiv, Hans Sallander.

Här går du vidare till en digitaliserad version av Otto Waldes katalog i NAD.

Nyheter

den 1 december 2023
Läs och sök i förarbetena till 1766 tryckfrihetsförordning
Unesco utsåg tidigare i år den svenska tryckfrihe...


den 30 november 2023
Bruksarkiv från Lövstabruk finns nu samlat på Riksarkivet i Uppsala
Ett omfattande bruksarkiv från Lövstabruk finns n...


Tidigare nyheter