bild
Arkiv

Lars Ridderstedts arkiv


Grunddata

ReferenskodSE/ULA/13053
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/dIot0jCyeA7RFsHr3RyrV8
ExtraID13053
Omfång
3,5 Hyllmeter  (-)
Datering
19412008(Tidsomfång)
VillkorNej
ArkivinstitutionRiksarkivet i Uppsala (depå: Borgen)
Arkivbildare/upphov
Ridderstedt, LARS Olof Jacob (1924 – 2009)
Kategori: Person (släkt)

Innehåll

Syfte & innehållLars Ridderstedt (1924 - 2009) var präst, verksam framförallt i och omkring Uppsala, med ett särskilt intresse för småkyrkorörelsen och kyrkoarkitektur. Sin högre utbildning fick han i Uppsala, där han blev filosofie kandidat i konsthistoria 1956 och prästvigdes 1957. 1998 blev Lars Ridderstedt teologie doktor i kyrkovetenskap då han disputerade på en avhandling om kyrkobyggande: Adversus populum: Peter Celsings och Sigurd Lewerentz sakralarkitektur 1945 - 1975. Ridderstedt var också en skicklig tecknare, och teckningar bevarade i arkivet visar såväl scener ur bibeln som karikatyrer. Som arkitekt ritade han flera småkyrkor, varav främst Sunnersta kyrka finns representerad med handlingar i arkivet.

Teologin och arkitekturen är två linjer som båda kan spåras i arkivet, och hos Lars Ridderstedt förenas de i intresset för kyrkobyggnaders arkitektur. I arkivet finns en mängd kyrkorelaterade handlingar och dokument från Ridderstedts arbete som präst, men också mycket ritningar, teckningar och skrifter om arkitektur.

Ridderstedt startade 1956 Småkyrkobyrån som hade till syfte att hjälpa de växande stadsdelarna att få nya kyrkor, och fungerade som dess chef 1956-1960. 1962 - 1972 var han chef för Kyrkans byggnadsbyrå som även är en i arkivet ingående arkivbildare, med handlingar bestående av kvitton. Efter prästvigningen hade Lars Ridderstedt tjänst som pastoratsadjunkt i Helga trefaldighets församling med tjänstgöring i Sunnersta, och han låg bakom bygget av Sunnersta kyrka som invigdes 1968. En omfattande dokumentation från byggnationsprocessen finns bevarad i arkivet. Från perioden vid Sunnersta kyrka finns i arkivet handlingar från flera i arkivet ingående arkivbildare. Det rör sig om originalprotokoll från Stadsdelsrådet i Sunnersta samt räkenskaper från Sunnersta kyrkogille, Sunnersta kyrka och församlingsgård, Helga trefaldighets samfällighet och Uppsala kyrkliga samfällighets byggnadskommitté. En ytterligare ingående arkivbildare är dottern Karin Ridderstedt. Efter tiden i Sunnersta var Ridderstedt kyrkoherde i Björklinge 1972 - 1989 och kontraktsprost i Norunda från 1974.

Lars Ridderstedt föddes i Falun och växte upp i Borlänge. Kopplingen till hembygden och släkten märks bland annat i skriftsamlingen, som innehåller ett flertal tryck med Dalarna som ämne, samt genom manuskriptet till boken Tjerna - en by i Stora Tuna socken och en skrift om släktens historia, Kaj- Kämp- och Kalles-släkterna i Stora Tuna. Under sin levnadstid hann Lars Ridderstedt publicera flera böcker och skrifter och arkivet innehåller manus, tryck samt arbetsmaterial till många av dessa, exempelvis boken 100 kyrkor på hundra år. Genom sitt engagemang i scoutrörelsen kom han i kontakt med Anna Cederström på Kungshamn utanför Uppsala, om vilken han skrivit en bok. Till båda dessa böcker finns originalbilder och originalsidor bevarade i arkivet under 2.2.
Ordning & strukturArkivet har ordnats och förtecknats utifrån den mall som tecknas av Martin Grass i hans artikel "Principer för ordnande och förtecknande av personarkiv: exemplet Hjalmar Branting" i Arkiv, samhälle, forskning 1989, s. 17 - 44.

Vid ordnandet återfanns två pärmar med diverse dokument från perioden 1942 - 1961, där den inre ordningen behållits. Dessa handlingar har placerats sammanhållet under 4.3 och omfattar förutom studieanteckningar även i någon mån korrespondens, personliga handlingar, teckningar, och urklipp.
ArkivhistorikArkivet överlämnades till Landsarkivet i Uppsala 15 oktober 2009 av Lars Ridderstedts efterlevande. Vissa handlingar, främst personliga sådana, finns kvar hos släkten. Vid ordnandet av arkivet har rensning av dubbletter skett. Främst gäller detta tryck, men även i någon mån fotografier. Värt att notera är också att handlingar från vissa perioder, t.ex. stora delar av 1980-talet, saknas.

Lars Ridderstedts arkiv ordnades och förtecknades våren 2010 av Tony Engström och Johanna Othén, praktikanter från Uppsala universitets magisterkurs i arkivvetenskap.

En efterleverans omfattande predikningar, vigseltal med mera inkom 1 mars 2019.

Ämnesord

Ämnesord, person/institution
Ridderstedt, LARS Olof Jacob (1924 – 2009)
Ämnesord, ort
Helga Trefaldighets församling (Sunnersta)
Ämnesord, sak
Barnteckning (Svenska ämnesord)
Församlingshem, Sunnersta (Svenska ämnesord)
Kyrkor -- Sverige (Svenska ämnesord)
Präster (Svenska ämnesord)

Tillgänglighet

SekretessNej
UpphovsrättArkivinstitutionen
DepositionNej

Hänvisningar

Relaterade arkivenheter
Se även: Kyrkfrämjandet (SE/ULA/12184)

Kontroll

Skapad2009-10-15 16:12:39
Senast ändrad2021-06-01 15:28:37

Nyheter

den 10 april 2024
Genväg till namnen bakom pseudonymerna i svensk dagspress
Bang, Red Top och Kar de Mumma har gått till hist...


den 7 mars 2024
1930 års folkräkning uppdaterad
Folkräkningsdatabasen har uppdaterats med 143 647...


Tidigare nyheter